ترک کانادا پیش از دریافت کارت اقامت دایم (PR Card)

یکی از سوالاتی که برای بسیاری از متقاضیان مهاجرت به کانادا پس از دریافت ویزای اقامت دایمشان وجود دارد این است که آیا می توانند پس از ورود به خاک کانادا برای اولین بار (Landing in Canada) و پیش از دریافت کارت اقامت دایم (PR Card) اقدام به ترک این کشور نمایند؟

در ابتدا به متقاضیان توصیه می شود که جهت پیشگیری از مشکلات احتمالی در حد امکان تا زمان دریافت کارت اقامت دایم خود از کانادا خارج نشوند. اگر اقامت در کانادا تا زمان دریافت کارت اقامت دایم امکان پذیر نیست، متقاضیان می توانند پس از خروج از کانادا و در اولین فرصت، از طریق نزدیک ترین سفارت خانه کانادا اقدام به اخذ اجازه نامه سفر (Travel Document) نمایند.

یکی دیگر از راههای بازگشت به کانادا این است که فرد متقاضی از دوستان و یا اقوام خود بخواهد تا از طریق پست و یا مسافران دیگر کارت اقامت دایم آنها را پس از دریافت به دست آنها برسانند. به دلیل خطرات احتمالی و ریسک موجود این مسیر به متقاضیان پیشنهاد نمی شود.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]