بازگشایی سیستم پذیرش آنلاین کبک در پاییز ۹۵

پس از یک دوره فشار روحی و روانی روی دوستان عزیز متقاضی روش مهاجرتی نیروی تخصصی کبک و همچنین تیم بانیان سعادت، بازگشایی سیستم پذیرش آنلاین کبک در پاییز ۹۵ خبری خوش محسوب می شود هرچند که از ماهیت ناعادلانه ی این نوع پذیرش چیزی کسر نمی گردد.

اداره مهاجرت کبک طبق شنیده هایی اعلام کرد که هنوز برنامه سیستم ورود پیشتاز  Express Entry  این استان آماده نیست و طی تخمین های به عمل آمده این سیستم در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ فعالیت خود را آغاز خواهد نمود، لذا کسری سهمیه سال ۲۰۱۶ خود را قبل از سال جدید میلادی اخذ خواهد نمود. لازم به ذکر است که هنوز تعداد ظرفیت این دوره مشخص نمی باشد و به محض اعلام توسط اداره مهاجرت کبک اطلاع رسانی خواهد شد.

امید است در این دوره، پرونده تمام دوستان که دوره بلندمدتی است درگیر مهاجرت از این طریق می باشند ثبت گردد و دوستان دیگر از بازار گرمی و درج آگهی های تبلیغاتی که نوعی بازی با روان متقاضیان است اجتناب کنند.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]