افزایش سن فرزند وابسته به ۲۱ سال

دولت  کانادا در حال برنامه ریزی برای تغییر حداکثر سن فرزندان وابسته همراه والدین به کمتر از ۲۲ سال سن (به عنوان مثال ۲۱ یا کمتر) می باشد، که اگر تایید شود، انتظار می رود که حداکثر سن در پاییز ۲۰۱۷ افزایش یابد. حرکتی که مطمئنا طیف وسیعی از متقاضیان مهاجرت به کانادا و علاقه مند به برنامه های مختلف مهاجرتی این کشوررا تحت تاثیر قرارخواهد داد.

در حال حاضر، کودکان کمتر از ۱۹ سال سن ممکن است به عنوان همراه وابسته، تحت سرپرستی والدین درپرونده اقامت دائم کانادا گنجانده شوند. این تعریف شامل همه روش های مهاجرت و پناهندگی کانادا و همچنین متقاضیانی است که ممکن است ازطریق برنامه اسپانسرشیپ خانواده گی برای مهاجرت کانادا اقدام نمایند. در بیانیه ای، دولت کانادا مقررات فعلی را “بیش از حد محدود کننده” توصیف کرد.

تغییر پیشنهاد شده است به احتمال زیاد توسط بسیاری از والدینی که در حال حاضر در کانادا بوده و با این تغییر واجد شرایط به حمایت از کودکان سنین ۱۹ و ۲۱ سال خود میشوند، مورد استقبال قرارخواهد گرفت. علاوه بر این، متقاضیان بالقوه از سراسر جهان نیزکه طبق قوانین حاضرممکن است قادربه شامل کردن فرزندان خود در پرونده مهاجرتی نباشند، می توانند از تغییر قوانین مربوط به سن کودکان وابسته نفع ببرند.

در صورت اعمال این تغییر، این قانون عطف به ماسبق نخواهد شد و تنها شامل پرونده هایی خواهدبود که از زمان تغییر قانون به بعد ارسال می شوند.

دولت محافظه کار سابق، حداکثر سن برای کودکان وابسته را در تاریخ ۱ اوت، ۲۰۱۴ کاهش داده بود، قبل ازاین تاریخ از ۲۸ ماه ژوئن ، ۲۰۰۲،  تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۴، حداکثر سن کمتر از ۲۲ سال سن تعیین شده بود. در نتیجه، تغییر پیشنهادی، قانون را مجددا به تعریف قبل از سال ۲۰۱۴برمیگرداند.

بیانیه پیشنهادی دولت فدرال اذعان می دارد که بسیاری از کودکان بین سنین ۱۹ و ۲۱ ممکن است واجد شرایط برای اقدام تحت برنامه مهاجرتی و دریافت اقامت دائم کانادا نباشند،  نتیجتا قوانین کنونی، اساسا  فرصت آنها برای پیوستن به خانواده خود در کانادا را غیرممکن می سازد. در عین حال حداقل سن برای متقاضیان اصلی برنامه های مهاجرت اقتصادی کانادا  که معمولا ۱۸ سال سن می باشد،  برای بسیاری از جوانان که ممکن است هنوز سابقه تحصیلی و یا تجربه کاری مورد نیاز برای تشکیل پرونده به تنهایی را نداشته باشند غیر معقولانه به نظر می رسد. بنابراین، یک هدف صریح از این تغییر پیشنهاد شده ارائه فرصت به این دسته از جوانان  برای به دست آوردن اقامت دائم  درحالی که به دنبال کسب تحصیلات میباشند، تعریف شده است.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]