لغو شرایط همزیستی ۲ سال برای اسپانسرشیپ همسر

دولت کانادا پیش نویس قانونی را تهیه نموده است که طبق آن تغییراتی را در ارتباط با اخذ اقامت دائم از طریق اسپانسرشیپ همسر در نظر گرفته است. در صورت تصویب انتظار می رود از بهار ۲۰۱۷ قاون جدید ابلاغ گردد.

طبق قانون کنونی اگر زمان ازدواج طرفین، کمتر از ۲ سال باشد و زوج دارای فرزند مشترکی نباشند، زوجی که اسپانسر شده است، باید پس از کسب اقامت دائم مشروط، توسط اسپانسر شونده، به مدت ۲ سال مداوم زندگی مشترک داشته باشند و در غیر این صورت امکان دارد اقامت دائم شخص اسپانسر شونده از او باز پس گرفته شود.

در صورت تصویب قانون جدید این محدودیت ۲ ساله ملغی خواهد شد و زوج هایی که پرونده شان در حال بررسی است یا در آینده از این روش را اقدام نمایند نیازی به داشتن ۲ سال زندگی مداوم پس از دریافت اقامت دائم نخواهند داشت.

قانون کنونی در اکتبر ۲۰۱۲جهت جلو گیری از ازدواج های سوری، توسط دولت محافظه کار قبلی به تصویب رسیده بود.  ولی دولت جدید قصد دارد با لغو آن مانع آسیب های خانوادگی این طرح شود. پیش بینی های لازم در قانون جدید جهت بررسی پرونده های این روش توسط افسر اداره مهاجرت و جلو گیری از ازدواج های جعلی در نظر گرفته شده است و محدودیت اعمالی نیز عدم امکان اسپانسر کردن همسر جدید توسط شخص اسپانسر شونده به مدت ۵ سال می باشد.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]