افزایش هزینه بررسی فایلهای مهاجرتی کبک در سال ۲۰۱۷ میلادی

طبق آخرین اخباردریافتی و مطابق روال هر ساله اداره مهاجرت کبک از اول ژانویه ۲۰۱۷ هزینه بررسی فایلهای مهاجرتی این استان را افزایش خواهد داد هرچند که این افزایش ها بسیار ناچیز نسبت به سال گذشته  می باشند.
افزایش هزینه بررسی فایلها به گونه زیر خواهد بود:
روش حرفه و تخصص کبک:
هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از۷۷۳ $ به ۷۷۹$ و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از ۱۶۶$ به ۱۶۷$ افزایش خواهد یافت.
روش کارآفرینی و خوداشتغالی کبک:
هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از۱٫۰۴۵ $ به ۱٫۰۵۳$ و هزینه بررسی برای افراد همراه (همسر وفرزندان) از ۱۶۶$ به ۱۶۷$ افزایش خواهد یافت.
روش سرمایه گذاری کبک:
هزینه بررسی فایل متقاضی اصلی از ۱۵٫۰۰۰$ به ۱۵٫۱۱۱$ افزایش خواهد یافت که این مبلغ شامل افراد همراه ( همسر و فرزندان) نیز خواهد شد.

قابل ذکر است که این افزایش درمورد فایلهایی اجرا خواهد شد، که ازتاریخ اول ژانویه ۲۰۱۷ و یا همزمان با بازگشایی هر یک از روشهای مذکور به اداره مهاجرت کبک فرستاده می شوند.

در صورت تمایل به کسب اطلاعات بیشتر در زمینه مهاجرت به کبک از طریق هر یک از روشهای مذکور در بالا می توانید با یکی از دفاتر بانیان سعادت تماس حاصل فرمایید ویا با پرنمودن فرم ارزیابی رایگان از واجد شرایط بودن برای اقدام به مهاجرت آگاه شوید.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]