لغو شرایط همزیستی ۲ سال برای اسپانسرشیپ همسر

پیرو  خبری که در نوامبر ۲۰۱۶ تهیه کرده بودیم، بالاخره دولت کانادا در تاریخ ۲۸ آوریل برای حمایت از تعهدات خود در به هم رساندن خانواده ها و برای حمایت از برابری جنسیتی، شرط همزیستی ۲ ساله برای همسران افرادی که به کانادا اسپانسر شده اند را لغو نمود.

این تغییر شامل تمامی کسانی خواهد شد که در حال حاضر تحت این شرط دارای اقامت دایم مشروط بوده و تمام کسانی که از این پس توسط همسر کانادایی خود اسپانسر می شوند.

حذف اقامت دایم مشروط با قصد حمایت از برابری جنسیتی و مبارزه با خشونت جنسی برنامه ریزی شده بود. این تغییر، اقدامی مناسب خواهد بود در پاسخ به نگرانی ها  از وضعیت همسرانی که ممکن بود از ترس ازدست دادن اقامت دایم در یک رابطه خشونت بار باقی بمانند. دولت کانادا نمی خواهد که هیچ همسری که در یک رابطه آزاردهنده به سر می برد به جهت ترس از دست دادن موقعیت خود در کانادا، در این رابطه باقی بماند.

این تغییر همچنین، موجب به هم رسیدن خانواده ها که تعهد کلیدی دولت کانادا در زمینه مهاجرت است، می شود. حذف این شرط این امر را به رسمیت می شناسد که اکثریت ازدواجها، واقعی هستند و اکثر درخواست نامه های اسپانسرشیپ همسر در عین صداقت تنظیم شده اند.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]