شرایط استثنایی مهاجرت به کانادا ویژه پرستاران از طریق پیشنهاد کار

شرکت بانیان سعادت می تواند برای تعداد بسیار محدودی از متقاضیان مهاجرت به کانادا که واجد شرایط باشند، از طریق اخذ پیشنهاد کار در شغل پرستاری از سالمندان اقامت دایم اخذ نماید.

شغل مذکور برای یکی از شرکت های کمک و نگهداری از سالمندان در ونکوور کانادا می باشد و برای این شغل حقوق ساعتی بین ۱۵ تا ۱۷ دلار کانادا در نظر گرفته شده است.

با توجه به ظرفیت بسیار محدود از متقاضیان واجد شرایط تقاضا می شود که هرچه سریع تر با دفتر تهران شرکت تماس حاصل نمایند.

توجه داشته باشید که داشتن مدرک پرستاری و سابقه کار مرتبط الزامی است.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]