طرح دعوی دسته جمعی متقاضیان حرفه و تخصص کبک

از روز چهارشنبه ۱۸ آوریل مصادف با ۲۹ فروردین متقاضیان روش نیروی متخصص کبک نامه هایی را از اداره مهاجرت کبک دریافت کرده اند که به آنها از طرح یک دعوی جمعی خبر داده است. دعوی جمعی در اصطلاح حقوقی امریکای شمالی به Class Action Lawsuit  مشهور است.

این شکایت که در حقیقت با یک نفر در سال ۲۰۱۶ شروع شد، امسال از دادگاه اجازه طرح گرفت. طرح کننده اولیه این دعوی به عنوان نماینده گروهی است که شرایط آنها مثل هم می باشد، در حقیقت حقی که از طرح کننده اولیه ضایع شده تنها مختص به وی نبوده و بلکه گروهی از افراد در شرایطی یکسان قراردارند و متضرر از اقدام کسی که از آن شکایت شده، در این مورد وزیر مهاجرت استان کبک، می باشند. طرح این گونه دعواها به سادگی نبوده و مستلزم صرف زمان و هزینه زیادی بوده و پیش از هر چیز مقام قضایی صالح می بایست در خصوص ضرر جمعی قانع شده و در عین قانع شدن اجازه طرح دعوی فرد اولیه را به نمایندگی از دیگران بپذیرد. اتفاقی که امسال و در ۱۹ فوریه افتاد.

طبق قانون وزیر مهاجرت و یا درحقیقت اداره مهاجرت موظف است این موضوع را به اطلاع همه اعضای آن گروه برساند و به همین دلیل است که اداره مهاجرت اقدام به ارسال نامه اطلاع رسانی به متقاضیان نمود.

آنچه که از متن نامه پیداست در حال حاضر تنها دادگاه به ۲ نفر اجازه داده تا به عنوان سرگروه طرح دعوی دسته جمعی را مطرح کرده و هنوز زمان رسیدگی به این دعوی نرسیده است. معمولا رسیدن به مرحله تصمیم گیری در این دست از شکایتها می تواند دو تا سه سال زمان ببرد و احتمال سازش اداره مهاجرت کبک در این زمینه با شاکیان نیز بعید نمی باشد.

همانگونه که از متن اطلاعیه مشخص است، دادکاه برای رسیدن به نتیجه و تصمیم گیری نیاز به پاسخ گویی به چند سوال دارد که همگی حول محور ضرر مالی متقاضیان نیروی تخصص کبک می باشند. موضوع شکایت این است که شاکیان مدعی اند که اداره مهاجرت کبک با گرفتن هزینه بررسی پرونده ها به ناحق سود مالی برده و با توجه به اینکه پرونده ها بررسی نشده و با عطف به ماسبق کردن قوانین در ۲ بازه زمانی تعداد زیادی از متقاضیان دیگر واجد شرایط نبوده و یا رد شده اند ، از بازپرداخت هزینه های بررسی پرونده ها سرباز زده است. در عین حال اینکه مسئله جبران خسارت هم مطرح شده ولی هنوز تعریف مشخص و دقیقی ارایه نشده.

طرح اینگونه شکایت های مسلما می تواند به نفع تمامی متقاضیان و شاید درس عبرتی برای اداره مهاجرت کبک باشد، چرا که سالیان متمادی است که این اداره به صورت ناعادلانه و غیر حرفه ای با متقاضیان برخورد نموده . ولی جای این سوال همیشه باقی خواهد ماند که چه بر سر این همه پرونده ای که در صف انتظار نشته اند خواه آمد و بعد از گذشت زمان تنها برگرداند پول کافی است و یا اینکه دغدغه متقاضیان در حقیقت بررسی پروند آنها می باشد.

متقاضیان ۶۰ روز برای خروج از این شکایت جمعی فرصت دارند، در حال حاضر تیم بانیان سعادت مشغول رایزنی با  وکلایی است که در این خصوص تبحر داشته و جویای نظر آنها است تا مشخص شود که کدام راه به نفع متقاضیان بوده و چه راهی به صرفه تر خواهد بود چرا که شرکت در این دعوی دسته جمعی خود مستلزم صرم هزینه برای متقاضیان می تواند باشد.

متعاقبا اطلاعات تکمیلی به متقاضیان شرکت ارسال خواهد گردید.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]