روش جدید اقدام برای متقاضیان حرفه و تخصص کبک

سازمان مهاجرت استان کبک، روز چهارشنبه ۱۸ جولای ۲۰۱۸، اطلاعات تکمیلی در خصوص سیستم جدید پذیرش متقاضیان حرفه و تخصص ( اسکیل ورکر) این استان را اعلام نمود. این سیستم که به مانند دیگر استانها بر اساس ثبت ابراز علاقه متقاضی به صورت آنلاین به عنوان گام اول ، عمل خواهد نمود از ۲ آگوست ۲۰۱۸ به اجرا درخواهد آمد.

سیستم ابراز علاقه جدید کبک ( Quebec’s Expression of Interest [EOI] System) برای اولین بار جایزگزین روش پذیرش کنونی که سالیان متمادی است اجرا میشده ، خواهد شد. کبک تا کنون همیشه پرونده ها را بر اساس نوبت دریافتشان بررسی می نمود.

روش حرفه و تخصص کبک یکی از محبوب ترین راههای مهاجرت اقتصادی به کبک برای کارکنان ماهر (‌اسکیل ورکر) خارج از کانادا است.

براساس سیستم جدید ابراز علاقه، هر متقضای که ۱۸ سال به بالا سن داشته باشد و مایل به درخواست مهاجرت به استان کبک در زیر مجموعه حرفه  و تخصص باشد می تواند این روند را با ثبت درخواست ابراز علاقه به استان آغاز نماید.

  •  ثبت پروفایل ابراز علاقه به صورت آنلاین در وب سایت سازمان مهاجرت و شهروندی استان کبک و وارد شدن در بانک و یا همان مخزن رقابتی.
  • داشتن حداقل شرایط ورود به مخزن
  • ارسال پرونده مهاجرتی به استان کبک در صورت دریافت دعوت به اقدام از مخزن رقابتی
  • ثبت پرونده مهاجرتی در بخش فدرال در صورت قبولی توسط استان کبک

سیستم قدیمی پذیرش

سیستم جدید پذیرش

مدل بررسی پرونده ها بر اساس نوبت مدل ثبت ابراز علاقه به اقدام
متقاضیان علاقه مند موظف به ثبت پرونده به صورت آنلاین در پرتال آنلاین ( مون پروژه کبک) بودند متقاضیان علاقه مند، علاقه مندی خود به اقدام را به صورت آنلاین ثبت و وارد مخزن رقابتی می شوند
متقضیان مجرد می بایستی که حداقل ۵۰ امتیاز و متقاضیان متاهل می بایتسی که حداقل ۵۹ امتیاز از بین ۱۰ معیار کسب می نمودند متقاضیانی که در مخزن رقابتی وارد می شوند بر اساس معیارهای انتخابی رتبه بندی شده و منتظر دریافت دعوت به اقدام در مخزن می مانند
پذیرش پرونده به صورت محدود و تعدادی مشخص در سال محدودیتی برای تعداد ثبت پروفایل علاقه به اقدام در سیستم به صورت کلی وجود ندارد
پروسه طولانی بررسی پرونده ها پروفایل های علاقه به اقدام به مدت ۱۲ ماه از زمان ثبت در داخل مخزن معتبر خواهند بود

ضمانتی برای دریافت دعوت به اقدام از طرف استان برای متقاضیان حرفه و تخصص نخواهد بود.

براساس تغییراتی که در قانون مهاجرت استان کبک صورت گرفته و این تغییرات نیز از روز ۲ اوت ۲۰۱۸ اجرا خواهند شد، معیارها و یا شرایط اضافی ممکن است در هنگام صدور دعوت به اقدام و انتخاب متقاضی موفق توسط اداره مهاجرت اعمال شود که تاثیر گذار بر صدور دعوتنامه خواهد بود.

بر اساس ماده ۴۴ قانون مهاجرت کبک ” معیارهای مربوط به توانایی متقاضی خارجی به اقامت موفق در کبک، مانند مهارت شغلی و حرفه ای و دانش” می تواند معیار تعیین کننده صدور دعوت به اقدام باشد. معیارهای دیگر ممکن است شامل ” منطقه ای که مقصد متقاضی در کبک است، کشور و یا منطقه ای مبدا متقاضی که تحت تاثیر بحران انسانی و یا وجود یک تعهد بین اللملی” . این معیارها از دسته معیارهایی هستند که می توانند موثر بر صدور دعوتنامه باشند.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]