تغییرات کلیدی برنامه های نامزدی استانی در سال ۲۰۱۸ و تاثیرات آن در سال جدید

برنامه  نامزدی استانی کانادادر سال ۲۰۱۸ دستخوش تغییرات کلیدی گردید که آثار آن در سال جاری احساس خواهد شد. سه استان آلبرتا، مانیتوبا و نوا اسکوشیا از دسته استانهایی بودند که در سال ۲۰۱۸ روشی مرتبط با سیستم ورود پیشتاز (‌اکسپرس اینتری) دولت فدرال را راه اندازی نمودند.

برنامه نامزدی استانی کانادا همچنان به عنوان ستاره در حال رشد برنامه های مهاجرت اقتصادی کانادا در سال ۲۰۱۸در خشید و انتظار می رود که در ماه های آینده نیز نقش برجسته تری در انتخاب متقاضیان مهاجرت کانادا را داشته باشد.

برنامه نامزدی استانی (PNP)، اجازه می دهد تا استانهای کانادایی  نسبت به ارایه گواهی نامزدی استانی به تعدادی از مهاجران کانادا جهت اقامت دائمی اقدام نمایند. بخشی از این  برنامه به یک استان اجازه می دهد تا متقاضیانی که در مخزن رقابتی ورود پیشتاز (اکسپرس اینتری) دولت فدرال  ثبت شده اند، را انتخاب نموده و برای آنها گواهی نامزدی استانی صادر کند.

متقاضی کاندید اکسپرساینتری که توسط یک استان کانادایی نامزد شده است، ۶۰۰ امتیاز دیگر را به عنوان نمره رتبه بندی خود دریافت می کند، که تاثیر عمده ای در انتخاب شدن از مخزن خواهد داشت.

۹ استان کانادایی و دو ناحیه که در PNP شرکت می کنند، در سال ۲۰۱۸ مجموعا ۳۴،۷۰۰ گواهی نامزدی صادر نمودند که این میزان  به نسبت سال ۲۰۱۷، افزایشی معادل ۱،۳۰۰ تقاضانامه داشته است. این میزان  انتظار می رود تا در سال جاری دوباره افزایش یابد، اما این تعداد هنوز به طور رسمی منتشر نشده است. پیش بینی میشود که این رقم در سال جاری میلادی به ۶۱،۰۰۰ تقاضانامه افزایش باید.

سازمان مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا (IRCC)، در گزارش پایان سال (۲۰۱۸) خود به مجلس کانادا اشاره کرد که  پذیرش مهاجر از طریق استانی (PNP ) از زمان ایجاد آن در سال ۱۹۹۶، زمانی که تنها ۲۳۳ نفر از طریق این برنامه پذیرفته شده است، “به طور چشمگیری” افزایش یافته است.

نامزدی استانی انتاریو

انتاریو، پرجمعیت ترین استان کانادا، بزرگترین میزان گواهی نامزدی را در سال ۲۰۱۸ با ۶،۶۰۰ نامزد  تجربه کرد این میزان تا پایان سال به ۶،۸۵۰ گواهی نامزدی افزایش یافت.

سال جدید می تواند برای روش نامزدی استان انتاریو OINP حتی بزرگتر باشد،  این استان از دولت فدرال تقاضا کرده که این رقم را به ۷،۶۰۰ نامزد افزایش دهد. انتاریو مجموعا ۶،۹۷۸ دعوتنامه در سال ۲۰۱۸ صادر کرد تا نامزدهای اکسپرس اینتری را از طریق سه جریان اکسپرس اینتری استان – روش اولویت سرمایه انسانی، روش نیروی کار ماهر فرانسوی زبان و روش متخصصین فنی و حرفه ای- انتخاب کند.

استان انتاریو شرایط تحصیلی و کاری متقاضیان اقامت دائم که در داخل مخزن رقابتی دولت فدرال ثبت گردیده اند را چک نموده و برای متقاضیانی که شرایط آنها مطابق با شرایط یکی از روش های مذکور در بالا داشته باشند انتخاب نموده و دعوت به اقدام برای آنها صادر می کند.

در سال ۲۰۱۸، استان انتاریو تعداد ۳،۷۱۹ دعوتنامه برای روش اولویت های سرمایه انسانی صادر کرد. ۱،۶۳۳ دعوتنامه برای متقاضیان نیروی کار ماهر فرانسوی زبان و ۱،۶۲۶ دعوتنامه نیزبرای متقاضیان فنی و حرفه ای صادر شد.

تغییر حداقل امتیاز CRS

تغییر عمده ای  که  روش اولویت های سرمایه انسانی جریان دارد که احتمالا در ماه های آینده عملکرد آن را تحت تاثیر قرار می دهد. تصمیم اداره مهاجرت استان انتاریو( OINP) برای تجدیدنظر در مورد نیاز کاندیداهای اکسپرس اینتری به داشتن حداقل نمره رتبه بندی ۴۰۰  بود. از این پس اداره مهاجرت استان انتاریو اعلام نموده که حداقل امتیاز در دوره های آینده، توسط مدیر برنامه و بر اساس نیاز بازار کار و اولویت های توسعه اقتصادی استان تعیین خواهد شد.

این تغییر در آخرین سه دوره دعوت در سال ۲۰۱۸ از طریق جریان اولویت سرمایه انسانی منعکس شده بود که نشان می دهد که حداقل CRS به ۳۵۰ نفر برای کاندیداهای  دارای پیشنهاد شغلی از کارفرمایی در استان کاهش پیدا کرد. اداره مهاجرت استان اعلام نموده که کاندیداهایی که پیشنهاد شغلی یا تجربه کاری در مشاغل یا بخش های خاصی دارند، ممکن است اولویت بندی شوند، این در حالی است که داشتن پیشنهاد شغلی لازمه واجد شرایط بودن برای اقدام نمی باشد.

جریانهای جدید اکسپرس اینتری در مانیتوبا، آلبرتا و نوا اسکوشیا

یکی دیگر از مهمترین پیشرفت های برنامه مهاجرت نامزدی استانی (PNP) در سال ۲۰۱۸ که در سال جاری نیز ادامه پیدا خواهد کرد، معرفی جریان های مرتبط با اکسپرس اینتری در استان های مانیتوبا، آلبرتا و نوا اسکوشیا بود.

هر دو استان مانیتوبا و آلبرتا جریانهای مربوط به ورودی اکسپرس خود را به عنوان بخشی از بازسازی کلی برنامه های نامزدی آنها در سال گذشته معرفی کردند.

نامزدی استانی مانیتوبا

همانند سیستم  اکسپرس اینتری، جریان اکسپرس اینتری مانیتوبا نیز از سیستم ابراز علاقه (EOI) استفاده می کند. کاندیداهای اکسپرس اینتری که می خواهند تحت این جریان در نظر گرفته شوند، ابتدا باید یک ابراز علاقه ( EOI) جداگانه با برنامه نامزد استان مانیتوبا (Manitoba) ثبت کنند.

پروفایل های نامزدهای واجد شرایط براساس نمرات ارائه شده برای تحصیل، تجربه کاری، مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسه، ارتباط با مانیتوبا و سایر عوامل رتبه بندی می شود و تعدادی از نامزدانی که بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده اند دعوت خواهند شد تا برای نامزدی استان اقدام نمایند.

استان مانیتوبا در طی ۶ ماه اول سال ۲۰۱۸ ، ۱،۱۵۵ متقاضی اکسپرس اینتری را برای اقدام به نامزدی این استان دعوت نمود.

نامزدی استانی آلبرتا

جریان اکسپرس اینتری استان آلبرتا در ماه ژوئن فعال گردید و اولین قرع کشی در تاریخ ۶ ژوئیه صورت گرفت.

جریان اکسپرس اینتری اجازه می دهد تا اداره مهاجرت این استان به جستجو در مخزن اکسپرس اینتری دولت فدرال پرداخته و برای کاندیدان واجد شرایط با امتیاز CRS حداقل ۳۰۰ که  مشغول به کار درمشاغل پشتیبان  اهداف توسعه اقتصادی آلبرتا، دعوت به اقدام صادر کند.

نامزدهای دارای پیشنهاد شغلی و / یا تجربه کاری در آلبرتا، یا نامزدهای دارای مدرک از یک موسسه آموزش عالی کانادایی و یا نامزدهایی که فامیل درجه اول (پدر و مادر، فرزند یا خواهر و برادر) مقیم آلبرتادارند، دراولویت قرار دارند.

جریان اکسپرس اینتری آلبرتا در سال ۲۰۱۸ مجموعا ۵۹۶ دعوت به اقدام برای متقاضیان موجود در مخزن رقابتی اکسپرس اینتری دولت فدرال صادر نمود.

نامزدی استانی نوا اسکوشیا

سومین جریان نامزدی استانی (PNP) مرتبط با اکسپرس اینتری که در سال ۲۰۱۸ ایجاد شد، جریان نیروی مورد نیاز بازار کار استان نوا اسکوشیا بود، که این استان در ماه اوت آن را معرفی کرد.

این جریان به برنامه نامزدی نوا اسکوشیا (NSNP) اجازه می دهد تا برای کاندیداهایی که تجربه کاری در حرفه هایی که با کمبود نیروی کار در استان مواجه هستند، دعوت به اقدام صادر کند.

در طی تنها قرعه کشی که از طریق جریان اولویت های بازار کار در سال ۲۰۱۸ انجام شد، ۳۱۴ دعوت نامه برای کاندیداهای اکسپرس اینتری با تجربه کار به عنوان مربیان و دستیاران دوران ابتدایی- کودکی صادر گردید.

اداره مهاجرت استان نوااسکوشیا (NSNP) اعلام نموده که  شغل هایی که از طریق جریان بازار کار هدف قرار می گیرند، به دلیل نیاز بازار کار تغییر می کنند.

نامزدی استانی ساسکاچوان

استان ساسکاچوان در ماه ژوئیه، روش محبوب نیروی کار خارجی را به سیستم ابراز علاقه (EOI) تغییر داد. و قرعه کشی این استان به صورت ماهیانه صورت می گیرد.

بین ۲۱ اوت و ۶ دسامبر ۲۰۱۸، ساسکاچوان ۱،۷۶۳ دعوت به اقدام برای کاندیداهای اکسپرس اینتری و۲،۳۱۷ دعوت نامه نیز برای متقاضیان روش مشاغل مورد نیاز صادر کرد.

مانند سایر سیستم های ابراز علاقه (EOI)، این سیستم مجموعه ای از کاندیداها را برای هر دو دسته ایجاد می کند و کاندیداها بر اساس معیارهای سرمایه انسانی شامل آموزش، تجربه کار و مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی ، رتبه بندی  می شوند .

اصلاح برنامه نامزدی استان پرنس ادوارد

جزیره پرنس ادوارد (PEI) نیز، سیستم ابراز علاقه خود(EOI) خود را در سال ۲۰۱۸ اصلاح کرد.

استان پرنس ادوارد نامزدهایی که در داخل مخزن اکسپرس اینتری دولت فدارل بوده و  پیشنهاد شغلی در استان ندارند رامی پذیرد. با این حال، کسانی که  سابقه کار و زندگی  در این استان دارند در اولویت قرار دارند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر و ارزیابی شرایط خود می تواند با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]