بهترین شانس پذیرش در سیستم اکسپرس اینتری مشاغل سال ۲۰۱۹

 بررسیها نشان می دهد که مشاغلی که در جدول زیر لیست شده اند، برخی از مشاغل برتر کانادا هستند که بیشتر احتمال انتخاب شدن و دریافت دعوتنامه از داخل سیستم اکسپرس اینتری را در سال ۲۰۱۹خواهند داشت.

شغل های فناوری اطلاعات و مهندسی در بالاترین رده فهرست برای بیشترین میزان تقاضا در کانادا هستند. هر دو تحت NOC 21 برای مشاغل حرفه ای زیرمجموعه علوم طبیعی و کاربردی قرار می گیرند، که با پذیرش ۱۴٫۳۲۰ مهاجر به کانادا ازسیستم اکسپرس اینتری در سال ۲۰۱۸، جزو موفق ترین مشاغل بوده اند.
مشاغلی از جمله توسعه دهندگان نرم افزار، برنامه نویسان کامپیوتر، طراحان وب، مهندسان کامپیوتر، مهندسان شیمی و دیگران، ۱۶ درصد از کل ورودی های اکسپرس اینتری را تشکیل دادند.

مشاغل مرکزی در رده NOC 11 شامل حسابرسان و حسابداران و همچنین متخصصان منابع انسانی و مشاوران مدیریت کسب و کار نیز جزو مشاغلی بودند که در سال ۲۰۱۸ تعداد پذیرش بالایی داشتند.

تمامی اینها نشانگر این است که: مهاجرت افراد دارای مهارت بالا به کانادا در حال افزایش است و اکسپرسی اینتری مسیری موفق در مهاجرت افراد با مهارت بالا بوده است.
در این جدول لیست مشاغلی که به نظر می رسد در سال ۲۰۱۹ نیز جزو مشاغل برتر خواهند بود نشان داده می شود.

NOC Code Job Description 2018 Express Entry
21 Professional occupations in natural and applied sciences 14,320
11 Professional occupations in business and finance 5,640
01-05 Specialized middle management occupations 4,650
12 Administrative and financial supervisors and administrative occupations 4,265
22 Technical occupations related to natural and applied sciences 3,645
40 Professional occupations in education services 2,695
63 Service supervisors and specialized sales occupations 2,180
62 Retail sales supervisors and specialized sales occupations 2,115
06 Middle management occupations in retail and wholesale trade and customer services 1,820
31 Professional occupations in health (except nursing) 1,775

منبع این مقاله

*

[ قوانین دیدگاه ها ]