انتخاب ۱۱ شغل جدید توسط استان انتاریو از مخزن اکسپرس اینتری

بیش از۱۰۰۰ نامزد اکسپرس اینتری  با تجربه کار در ۱۱ شغل،  تحت جریان اولویت سرمایه انسانی توسط استان انتاریو در قرعه کشی ۳۱ می دعوت به اقدام دریافت کردند.

در طی این قرعه کشی، در مجموع ۱٫۰۷۲ متقاضی که  در داخل مخزن رقابتی اکسپرس اینتری دولت فدارل ، تجربه کار مورد نیاز استان را داشته و رتبه بندی (CRS) آنها نیز بین ۴۳۹ تا ۴۶۹ بود، دعوت به اقدام نامزدی استانی را از استان دریافت کردند.

انتاریو شامل شهر پایتخت کانادا، اتاوا و بزرگترین شهر کشور، تورنتو ، یکی از مقاصد محبوب برای مهاجران به این استان می باشد. همانند اکثر استان های کانادا، انتاریو دارای یک برنامه نامزدی استانی است که می تواند برای تعیین نامزدهای اقامت دائم بر اساس نیازهای بازار کارش استفاده کند.

جریان اولویت های سرمایه انسانی انتاریو (OINP) به استان اجازه می دهد که مخزن ورودی اکسپرس فدرال را برای کاندیداهایی که از معیارهای واجد شرایط بودن فدرال را دارند، دعوت به اقدام صادر کند.

دعوت به درخواست برای نامزدی استانی می تواند خبر خوبی برای متقاضیان اکسپرس باشد – نامزدی استانی به متقاضی ۶۰۰  امتیاز اضافی به رتبه اکسپرس اینرتی می دهد که به طور موثر تضمین به دعوت به درخواست اقامت دائم کانادا خواهد بود.

متقایان برای این که  توسط OINP از طریق جریان اولویت سرمایه انسانی یا دیگر جریانهای ورودی  این استان انتخاب شوند می بایست که پرونده فعال در سیستم اکسپرس اینتری فدرال داشته باشد.

این دومین قرعه کشی سال ۲۰۱۹از طریق جریان اولویت های سرمایه انسانی است. استان انتاریو تاکنون ۲٫۵۶۵ دعوت به اقدام  صادر کرده است.استان انتاریو در موارد خاص قرعه کشیهای هدف مند انجام می دهد وقرعه کشی ۳۱ می دقیقا در همین راستا بود که دعوت نامه هایی را برای کاندیداهای اکسپرساینتری با تجربه کاری در ۱۱شغل زیر را صادر کرد.

۱۱ شغل هدفمند عبارت بودند از:

NOC 0114: سایر مدیران خدمات اداری
NOC 0601: مدیران فروش شرکت ها
NOC 1122: مشاغل حرفه ای در مشاوره مدیریت کسب و کار
NOC 0124: مدیران تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی
NOC 0621: مدیران خرده فروشی و عمده فروشی
NOC 1111: حسابرسان مالی و حسابداران
NOC 3012: پرستاران ثبت شده و پرستاران روانپزشکی ثبت شده
NOC 0111: مدیران مالی
NOC 1114: سایر افسران مالی
NOC 0651: مدیران خدمات مشتری و شخصی، n.e.c
این اولین بار بود که OINP این لیست خاص از شغل ها را هدف قرار داده است. این استان در گذشته شغل های IT را هدف قرار داده است.

این انعطاف پذیری به OINP اجازه می دهد که اولویت های سرمایه انسانی را با اولویت های بازار کار و اولویت های توسعه اقتصادی خود تطبیق داده و بیشتر به نیازهای کارفرما پاسخگو باشد.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]