برنامه آزمایشی استان انتاریو برای مهاجران

به نقل از اداره مهاجرت استان انتاریو:
درهای استان انتاریو برای کسب و کار باز  و نیروی کار متخصص هسته اصلی اقتصاد استان به شمار می رود.

دولت انتاریو درجهت کمک به بیزنس های موجود در این استان  در تلاش است تا با جذب استعدادهای برتر و نیروهای متخصص از اقصی نقاط دنیا جذب این نیرو ها را از طریق برنامه آزمایشی مهاجرت منطقه ای( Ontario Regional Immigration Pilot) برای بیزنس های استان آسانتر کند.

با هدف گسترش دامنه منافع مهاجرت به جوامع کوچکتر،  وزارت توسعه اقتصادی،کارآفرینی و  بازرگانی این استان با جوامع کوچکتر همکاری خواهند کرد تا رویکرد نوآورانه ای را برای جذب مهاجران ماهر به جوامع کوچکتر بکار گیرند.

دولت با مؤسسات متخب روستایی و حومه ای مشارکت می کند تا میزان تمایل به این برنامه آزمایشی را برآورد و اطلاعات کافی در مورد جذابیت های این جوامع برای مهاجرین موجود و تلاش های صورت گرفته برای نگهداری آنها در این مناطق را جمع آوری کند.

پیش بینی شده است که این برنامه آزمایشی از سال ۲۰۲۰ آغاز به کار کند و طی این برنامه آزمایشی دولت با نزدیک شدن به ذینفعان محلی برای حمایت از تلاش های آنها برای حفظ و جذب نیروی کار ماهر به جوامع خود، همکاری خواهد کرد.
برنامه آزمایشی مهاجرت منطقه ای انتاریو یک روش انحصاری توسط دولت استانی انتاریو برای آوردن کارگران ماهر به جوامع روستایی و کوچک برای پر کردن خلا های نیروی کار در این مناطق می باشد. دولت با مشارکت با شرکای شهرداری و ذینفعان اصلی، علاقه و ظرفیت محلی برای مشارکت در این برنامه آزمایشی را تعیین می کند.

انتخاب نهایی جوامع بر اساس تجزیه و تحلیل داده ها و نتایج حاصل از تعامل با این جوامع و مناطق حومه ای خواهد بود.

روش آزمایشی مهاجرت منطقه ای انتاریو قصد ندارد که برنامه آزمایشی دولت فدارال برای مناطق حومه ای و شمال کشور کانادا تکرار کند. این روش آزمایشی قرار است که به طور خاص نیازهای جوامع انتاریو را برآورده کرده و به دنبال بهبود بخشیدن به  روش نامزدی استانی انتاریو (OINP) برای حمایت بهتر از کارفرمایان انتاریو در جوامع کوچکتر است.

جهت ارزیابی شرایط خود برای مهاجرت به استان انتاریو می توانید فرم ارزیابی رایگان را تکمیل کنید.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]