دعوت ساسکاچوان از ۱۵۰ متقاضی برای اقدام از طریق سیستمهای ورود پیشتاز و مشاغل مورد نیاز

ساسکاچوان در دو بخش از زیر مجموعه های مهاجرت یعنی ورود پیشتاز (اکسپرس اینتری) ومشاغل مورد نیاز ، دو قرعه کشی برگزار کرد و که منتهی به صدور ۱۵۰ دعوت نامه گردید.

برنامه مهاجرتی استان ساسکاچوان (SINP) از طریق ثبت اظهار علاقه نسبت به انتخاب متقاضیان اقدام می کند و دو زیر مجموعه دارد ورود پیشتاز مختص به این استان و زیر مجموعه مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان

تفصیل نتایج قرعه کشی نامزدی استان در ۱۵ اوت به شرح زیر است:

۴۵ دعوت به اقدام برای متقاضیان زیر مجموعه ورود پیشتاز
۱۰۵ دعوت به اقدام  برای متقاضیان زیر مجموعه مشاغل مورد نیاز
حداقل امتیاز لازم برای انتخاب شدن در این دوره بر اساس جدل امتیاز بندی استان  ۷۸ بود.

داوطلبان بر اساس عواملی از جمله تحصیلات ، تجربه کار ماهر ، مهارت در زبان انگلیسی یا فرانسوی و ارتباط با ساسکاچوان از ۱۰۰ امتیاز، امتیاز می گیرند. نامزدهای بالاترین امتیاز در هر دو زیر گروه از طریق قرعه کشی های منظم از مخزن رقاتبی دعوت می شوند.

زیر مجموعه ورود پیشتاز (‌اکسپرس اینتری):

جریان ورودی پیشتاز استان ساسکاچوان به سیستم ورود پیشتاز/اکسپرس اینتری دولت فدرال  مرتبط است. نامزدهایی که قبلاً در استخر ورودی اکسپرس فدرال حضور دارند و شرایط لازم برای موفقیت در ساسکاچوان را برآورده می کنند ، ممکن است برای نامزدی استانی انتخاب شوند.

کاندیداهایسیستم ورود پیشتاز/اکسپرس اینتری با نامزد استانی ، ۶۰۰ امتیاز اضافی در راستای امتیاز جامع سیستم رتبه بندی (CRS) دریافت می کنند. اصولا دریافت  نامزدی استانی ، انتخاب شدن از داخل مخزن اکسپرس اینتری فدرال را تضمین می کند.

زیر مجموعه مشاغل مورد نیاز:

داوطلبان واجد شرایط زیر شاخه مشاغل مورد نیاز که نامزدی استانی دریافت می کنند ، پرونده مهاجرتی آنها خارج از سیستم اکسپرس اینتری بررسی می شود.

گرچه برای این زیر مجموعه پیشنهاد کار لازم نیست ، اما شرط  واجد شرایط بودن برای اقدام از هر دو زیر مجموعه  تجربه کاری در یکی از ۱۹ شغلی است که در حال حاضر به عنوان مشاغل مورد نیاز در ساسکاچوان ذکر شده اند.

استان ساسکاچوان ( SINP)  تا ​​کنون در سال ۲۰۱۹،  ۱،۷۸۹ دعوت نامه را از طریق زیر گروه مشاغل مورد نیاز و ۱٫۱۳۱۵دعوت نامه نیز  از طریق زیر گروه  اکسپرس اینتری، صادر کرده است.

تعداد دعوت نامه های صادر شده در قرعه کشی ۱۵ آگوست (۱۵۰)  کاهش چشمگیر نسبت به قرعه کشی قبلی در ۲۴ ژوئیه را نشان می دهد ، که در آن ۳۸۱ دعوت نامه صادر شده بود.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]