صدور ۶۱ دعوت به اقدام توسط بریتیش کلمبیا در روش آزمایشی فناوری

 استان بریتیش کلمبیا در۱۳ آگوست  سال ۲۰۱۹، تعداد ۶۱ دعوت نامه برای متقاضیان حرفه و تخصص و فارغ التحصیلان خارجی این استان که جزو روش آزمایشی فناوری این استان بوده و در مخزن رقابتی این استان بودند، صادر کرد.

روش آزمایشی فناوری به متخصصین فنی خارجی که پیشنهاد کاری در یکی از ۲۹ شغل  بخش فناوری دارند، این امکان را می دهد تا برای اقامت دایم ، اقدام نمایند. پرونده متقاضیان این روش با سرعت بالاتری بررسی می گردد. لازم به توضیح است که مدت زمان اعتبار باقی مانده از  پیشنهاد کاری بایستی حداقل ۱۲۰ روز از زمان سابمیت آن در مخزن رقابتی استان بریتیش کلمبیا باشد.

این دهمین دوره قرعه کشی  روش آزمایشی فناوری  با حداقل امتیاز ۹۰ در هر چهارروش مهاجرتی مرتبط با این استان می باشد.

داوطلبان دعوت شده که تحت عنوان روش اکسپرس اینتری ( ورود پیشتاز) بریتیش کلمبیا اقدام کرده اند می توانند از گواهی نامه نامزدی استان ۶۰۰ امتیاز دریافت کنند که منجر به ارتقای رتبه جامع آنها در سیستم اکسپرس اینتری ( ورود پیشتاز) فدرال، خواهد شد.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]