تصمیم نیوبرانزویک برای افزایش مهاجرت در ۵ سال آینده

دولت نیوبرانزویک خواستار افزایش چشمگیر مهاجرت به استان در طی پنج سال آینده برای رسیدگی به چالش های اقتصادی و اجتماعی ناشی از جمعیت پیر آن استان شده است. در استراتژی جدید رشد جمعیت دولت ، تعداد مهاجران اقتصادی مستقر در نیوبرانزویک هر سال تا سال ۲۰۲۴ به ۷٫۵۰۰ نفر می رسد.

این امر می تواند میزان مهاجرت نیوبرانزویک را تقریبا به یک درصد از کل جمعیت خود و تقریبا دو برابر تعداد فعلی مهاجران مستقر در استان برساند.

وزیر آموزش و پرورش و کار بعد از دوره متوسطه نیوبرانزویک در بیانیه ای گفت: “رشد جمعیت برای موفقیت آینده استان ما بسیار مهم است.”

“جذب و حفظ کانادایی های جدید برای کمک به ما در افزایش جمعیت استان و تأمین نیاز کارفرمایان ما بسیار مهم است.”

در این گزارش ذکر شده است که  ۱۲۰٫۰۰۰ شغل در ۱۰ سال آینده در نیوبرانزویک در دسترس خواهد بود. آمار تالیف شده توسط شورای چند فرهنگی نیوبرانزویک (NBMC) نشان می دهد که نیروی کار استان در این مدت ۱۱۰٫۰۰۰ کارگر را از دست می دهد که دلیل اولیه آن بازنشستگی نیروی کار است.

این گزارش اشاره می کند که جمعیت فعلی  نیروی کار در نیوبرانزویک برای پر کردن این فرصت ها بسیار پایین است و همچنین کاهش زاد و ولد در استان نیز بدین معنی است که این وضعیت در صورت عدم افزایش میزان مهاجرت به این استان بدتر می شود. در ادامه این استراتژی آمده است: “مهاجرت بین المللی یک استراتژی اساسی برای کاهش تأثیر این تغییرات است.”

نگرانی اصلی که در این استراتژی ذکر شده است ، توانایی نیوبرانزویک در پشتیبانی از خدمات مهم اجتماعی مانند مراقبت های بهداشتی است. در این گزارش آمده است که نسبت افراد در سن کار در نیوبرانزویک برای هر سالخورده از سال ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۸ از ۴.۶ به ۳.۱ کاهش یافته و تا سال ۲۰۲۷ می تواند به ۲.۳برسد.

در این گزارش آمده است: “این تأثیر قابل توجهی بر توانایی استان در تأمین بودجه خدمات اقتصادی و اجتماعی خواهد گذاشت. در کوتاه مدت و بلند مدت ، برای تأمین نیازهای حمایت از جمعیت سالخورده که دارای پایه مالیاتی در حال کاهش هستند ، نیاز به تشویق به مهاجرت به استان برای بهبود چشم انداز جمعیت  وجود دارد.”

این استراتژی می گوید افزایش مهاجرت به این استان عمدتاً از طریق برنامه نامزدی استانی نیوبرانزویک (NBPNP) و برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتیک حاصل می شود.

رنامه نامزدی استانی نیوبرانزویک (NBPNP)  به استان نیوبرانزویک اجازه می دهد تا سالانه تعداد معینی از کارگران ماهر واجد شرایط ، کارآفرینان و فارغ التحصیلان بین المللی از موسسات آموزشی این استان را برای اقامت دائم نامزد کند.

برنامه آزمایشی مهاجرت آتلانتیک یک مشارکت بین دولت فدرال و دولت استانی حول محور کارفرمایان است که سال گذشته برای کمک به کارفرمایان در منطقه آتلانتیک کانادا برای استخدام کارگران خارجی در جهت پر کردن شکاف های کارگری آغاز شد.

این استراتژی می گوید ، میزان تخصیص استان تحت این برنامه ها ۲٬۱۰۰ متقاضی در سال ۲۰۱۹ است که نسبت به ۶۲۵ متقاضی در سال ۲۰۱۴ افزایش داشته است.

از جمله اهداف دیگر ، این استراتژی همچنین خواستار دستیابی به میزان نگهداری مهاجران در استان و افزایش تعداد مهاجران فرانسوی زبان سالانه دو درصد در طی پنج سال آینده است.

برنامه عملی استان:
نیوبرانزویک قصد دارد از طریق یک برنامه عملیاتی منسجم و بر اساس چهار هدف کلی ، به اهداف رشد جمعیت خود برسد:

 • جذب نیروی کار ماهر و منطبق با نیازهای بازار کار استان.
 • جذب کارآفرینانی که رشد اقتصادی پایدار را تشویق می کنند.
 • ایجاد محیطی مناسب در جهت اطمینان از اقامت مهاجران و خانواده های آنها در استان و موفقیت هرچه  بیشتر آنها و
 • تشویق اجتماعات کوچک تر استان در جهت پذیرش و استقبال از مهاجران

در اینجا برخی از اقدامات کلیدی مهاجرت در برنامه عملی اقدام به رشد جمعیت،ذکر شده:

 • ایجاد مجموعه ای از ابزارها و منابع اطلاعاتی که به کارفرمایان نیوبرانزویک در استفاده از مهاجرت برای رفع نیازهای نیروی کار خود ، آموزش ، اطلاع رسانی و کمک خواهد کرد.
 • ترغیب دانشجویان بین المللی به اقامت و استقرار در نیوبرانزویک بعد از فارغ التحصیلی.
 • رسیدگی به مسائل مربوط به شناخت تحصیلات خارجی برای نامزدهای مهاجرت به استان و همسران آنها.
 • ترویج برنامه های مهاجرت استانی در کشورهای فرانسه زبان.
 • پشتیبانی از تلاشهای مشارکت عمومی که باعث شکسته شدن کلیشه ها یا تصورات غلط با تمرکز بر واقعیت های جمعیتی در استان ، مزایای مهاجرت و اهمیت استقبال از جوامع می شود.
 • تجدید نظر در جریان کارآفرینی استان نیوبرانزویک تا اطمینان حاصل شود که به بهترین وجهی اجازه ورود تازه واردان را می دهد تا کسب و کار را شروع کرده و موفق شوند.
 • کمک به آژانسهای اسکان مهاجران در ارائه خدمات مورد نیاز برای تأمین نیازهای همسران و فرزندان تازه وارد.

در صورت تمایل جهت ارزیابی شرایط خود می توانید فرم ارزیابی رایگان را تکمیل نموده و یا با ارسال رزومه کاری خود با دفاتر بانیان سعادت در کانادا تماس حاصل نمایید.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]