شرایط جدید نیروی باتجربه کبک

اداره مهاجرت کبک تغییرات اساسی را در مورد الزامات مورد نیاز دانشجویان بین المللی و افرادی که دارای تجربه کار در کبک هستند برای دستیابی به اقامت دائم ، معرفی کرد.

این تغییرات برنامه نیروی باتجربه کبک (برنامه Programme de l’expérience québécoise یا PEQ) را تحت تأثیر می گذارد. برخی از تغییرات از اول نوامبر ۲۰۱۹ عملی می شوند ، در حالی که برخی دیگر با شروع سال جدید میلادی شروع می شوند.

استان کبک هنوز تأیید نکرده است که آیا این تغییرات، پرونده های در انتظار بررسی را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد یا خیر.

یکی از این تغییرات اساسی معرفی لیست مشاغل مورد نیاز برای متقاضیانی که است سابقه کار در استان کبک را دارند. افرادی که دارای تجربه کار در استان هستند و مایلند از طریق نیروی باتجربه کبک PEQ برای اقامت دایم اقدام کنند ، اکنون باید سابقه کاری منطبق با یکی از مشاغل مندرج در لیست داشته باشند. میزان تجربه کار مورد نیاز بستگی به کد طبقه بندی ملی شغلی (NOC) کار دارد. کسانی که سابقه کاری (در مشاغلی که طبق طبقه بندی ملی شغلی زیر مشاغل NOC 0,A,Bهستند )  باید ۱۲ ماه سابقه کار در کبک داشته باشند. افرادی که در این لیست در مشاغل D و NOC C کار می کنند ، به ۱۸ ماه سابقه کار در استان احتیاج دارند.

دانشجویان بین المللی که متقاضی نیروی با تجربه PEQ هستند باید اطمینان حاصل کنند که حوزه آموزشی زیر مجموعه  مدارک اخذ شده در کبک است که در زیر بخش های A و B لیست نوع آموزش کبک ذکر شده است.

علاوه بر این ، دانشجویان بین المللی که در یکی از برنامه های آموزشی ۹۰۰ ساعته در کبک ثبت نام کرده اند ، موظفند پس از تحصیل ، شش ماه سابقه کاری در کبک داشته باشند. این تجربه کاری باید مربوط به رشته تحصیلی آنها باشد.

الزامات زبان فرانسه:

از اول ژانویه سال ۲۰۲۰ ، تغییر در الزامات زبان هر دو گروه متقاضیان PEQ را تحت تأثیر قرار خواهد داد. برای نشان دادن  مهارت فرانسه از این روش سه گزینه وجود دارد:

  • انجام یکی از تست های استاندارد.
  • رعایت معیارهای تعیین شده توسط سازمان نظارتی حرفه ای یا
  • تکمیل حداقل سه سال تحصیل تمام وقت به زبان فرانسه در سطح متوسطه یا بعد از متوسطه .

الزامات جدید زبان به متقاضیان ویزای همسرنیز تحمیل خواهد شد. هم متقاضی و هم همسر می بایست سطح متوسط به بالا در زمان فرانسه و یا CLB 7 یا 8 را نشان دهند.

*

[ قوانین دیدگاه ها ]