لیست مشاغل مورد نیاز کانادا در روش تخصصی فدرال

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا درگروه متخصصین فدرال برای سال ۲۰۱۳

قوانین و معیارهای واجد شرایط شناخته شدن برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال تغییر یافته و لیست جدید مشاغل مورد نیاز کانادا که شامل ۲۴ شغل می باشد اعلام شد. همچنین در این قانون اینگونه مقرر شده که در زمان مذکور برای هر شغل فقط ۳۰۰ فرم تقاضا بررسی شود. همچنین در مجموع حداکثر ۵۰۰۰ پرونده در این روش مهاجرتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آمار پرونده های دریافتی توسط اداره مهاجرت در هر یک از ۲۴ گروه شغلی با توجه به اعلام هفتگی اداره مهاجرت کانادا در اینجا به روز رسانی می شود.

با توجه به آمار زیر تا تاریخ ۴ فوریه ۲۰۱۴ در کل ۳٫۷۳۲ پرونده دریافت شده است.

کد NOC مشاغل واجد شرایط تعداد تقاضاهای رسیده تعداد کل
۰۲۱۱ مدیریت مهندسی ۳۰۰ ۳۰۰
۱۱۱۲
تحلیلگر مالی و سرمایه گذاری
۳۰۰ ۳۰۰
۲۱۱۳ زمین و اقیانوس شناس ۷۴ ۳۰۰
۲۱۳۱ مهندس عمران ۳۰۰ ۳۰۰
۲۱۳۲ مهندس مکانیک ۳۰۰ ۳۰۰
۲۱۳۴ مهندس شیمی ۲۳۶ ۳۰۰
۲۱۴۳ مهندس معدن ۱۰ ۳۰۰
۲۱۴۴ مهندس زمین شناسی و اکتشافات معدنی ۶ ۳۰۰
۲۱۴۵ مهندس نفت ۱۰۹ ۳۰۰
۲۱۴۶ مهندس هوا فضا ۴۷ ۳۰۰
۲۱۴۷ مهندس کامپیوتر – به غیر از مهندسان نرم افزار ۳۰۰ ۳۰۰
۲۱۵۴ نقشه بردار زمین ۳۰ ۳۰۰
۲۱۷۴ مهندس نرم افرار، برنامه نویس و یا طراح گرافیکی ۳۰۰ ۳۰۰
۲۲۴۳ تکنسین ابزار صنعتی و مکانیک ۱۳۷ ۳۰۰
۲۲۶۳ بازرس بررسی سلامت عمومی، عوامل  زیست محیطی و ایمنی ۳۰۰ ۳۰۰
۳۱۴۱ متخصص شنوایی سنجی و گفتار درمانی ۱۸ ۳۰۰
۳۱۴۲ فیزیوتراپ ۳۰۰ ۳۰۰
۳۱۴۳ متخصص کاردرمانی ۶۱ ۳۰۰
۳۲۱۱ متخصص آزمایشگاه پزشکی ۳۰۰ ۳۰۰
۳۲۱۲ تکنسین آزمایشگاه پزشکی و یا دستیار بخش آسیب شناسان ۱۳۰ ۳۰۰
۳۲۱۴ درمانگر امراض تنفسی، تزریقات بالینی و فن های قلبی ۲۸ ۳۰۰
۳۲۱۵ متخصص فن پرتو پزشکی ۶۵ ۳۰۰
۳۲۱۶ متخصص سونوگرافی ۴۳ ۳۰۰
۳۲۱۷ تکنسین های قلب و عروق و فن تشخیصی الکتروفیزیولوژیک ۳۸ ۳۰۰


This page is also available in English