لیست مشاغل مورد نیاز کانادا در روش تخصصی فدرال

لیست مشاغل مورد نیاز کانادا درگروه متخصصین فدرال برای سال ۲۰۱۴

قوانین و معیارهای واجد شرایط شناخته شدن برای متقاضیان مهاجرت به کانادا از طریق نیروی متخصص فدرال تغییر یافته و لیست جدید مشاغل مورد نیاز کانادا که شامل ۵۰ شغل می باشد اعلام شد. همچنین در این قانون اینگونه مقرر شده که در زمان مذکور برای هر شغل فقط ۱۰۰۰ فرم تقاضا بررسی شود. همچنین در مجموع حداکثر ۲۵٫۰۰۰ پرونده در این روش مهاجرتی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

آمار پرونده های دریافتی توسط اداره مهاجرت در هر یک از ۵۰ گروه شغلی با توجه به اعلام هفتگی اداره مهاجرت کانادا در اینجا به روز رسانی می شود.

این صفحه در تاریخ ۲۴ مهر ۱۳۹۳ به روز رسانی شد.

کد NOC مشاغل واجد شرایط سال ۲۰۱۴ تعداد تقاضاهای رسیده تعداد کل
۰۰۱۳ مدیران با سابقه و یا ارشد در حوزه های مالی، ارتباطات و بیزینسی ۴۵ ۱۰۰۰
۰۰۱۵ مدیران با سابقه و یا ارشد در حوزه های تجاری، رسانه ای و دیگر خدمات ۱۵ ۱۰۰۰
۰۱۱۱ مدیران مالی ۱۴۸ ۱۰۰۰
۰۱۱۲ مدیران منابع انسانی ۴۴ ۱۰۰۰
۰۱۱۳ مدیران خرید ۶۴ ۱۰۰۰
۰۱۲۱ مدیران موسسات بیمه یا مالی یا بنگاههای ملکی ۲۳ ۱۰۰۰
۰۳۱۱ مدیران بهداشت و سلامت ۲۱ ۱۰۰۰
۰۷۱۱ مدیران پروژه های عمرانی ۲۴ ۱۰۰۰
۰۷۱۲ مدیران ساختمان سازی و تعمیرات ساختمان ۴ ۱۰۰۰
۰۸۱۱ مدیران منابع طبیعی و شیلات ۲ ۱۰۰۰
۰۹۱۱ مدیران تولید ۷۲ ۱۰۰۰
۱۱۱۱ حسابداران و حسابرسان مالی ۱۶۹ ۱۰۰۰
۱۱۱۲ تحلیلگران مالی و سرمایه گذاری ۷۴۱ ۱۰۰۰
۱۱۱۳ کارشناسان بخش سرمایه گذاری و امنیت سرمایه گذاری ۰ ۱۰۰۰
۱۱۱۴ دیگر مشاغل بخش مالی ۶۳ ۱۰۰۰
۱۱۲۳ کارشناسان حوزه های تبلیغات، بازاریابی و روابط عمومی ۱۰۵ ۱۰۰۰
۱۲۱۲ سوپروایزرهای حوزه مالی و بیمه ۵۲ ۱۰۰۰
۱۲۲۴ مدیران ساختمان های اداری و مسکونی ۵ ۱۰۰۰
۲۱۱۳ زمین شناسان و اقیانوس شناسان ۱۵ ۱۰۰۰
۲۱۳۱ مهندسان عمران ۲۳۵ ۱۰۰۰
۲۱۳۲ مهندسان مکانیک ۳۷۶ ۱۰۰۰
۲۱۳۳ مهندسان الکترونیک ۲۱۶ ۱۰۰۰
۲۱۴۵ مهندسان نفت ۱۸ ۱۰۰۰
۲۱۷۱ تحلیلگران و مشاوران سیستم های اطلاعات ۳۴۸ ۱۰۰۰
۲۱۷۲ تحلیلگران و مدیران پایگاه داده ها (Database) ۷۳ ۱۰۰۰
۲۱۷۳ مهندسان نرم افزار ۴۲۵ ۱۰۰۰
۲۱۷۴ برنامه نویسان کامپیوتری و سازندگان رسانه های تعاملی ۱۰۰۰ ۱۰۰۰
۲۲۳۲ تکنسین مکانیک ۱۰ ۱۰۰۰
۲۲۳۴ ارزیاب پروژه های عمرانی ۵ ۱۰۰۰
۲۲۴۱ تکنسین برق و الکترونیک ۲۷ ۱۰۰۰
۲۲۴۳ تکنسین ماشینهای صنعتی ۱۴ ۱۰۰۰
۲۲۶۳ بازرسان بهداشت عمومی، محیط کار و ایمنی شغلی ۶۷ ۱۰۰۰
۲۲۸۱ تکنسین شبکه های کامپیوتر ۲۴۲ ۱۰۰۰
۳۰۱۱ سوپروایزر پرستاری ۶ ۱۰۰۰
۳۰۱۲ پرستاران ۱۸۹ ۱۰۰۰
۳۱۱۱ پزشکان متخصص ۹ ۱۰۰۰
۳۱۱۲ پزشکان عمومی ۱۱ ۱۰۰۰
۳۱۳۲ متخصصین تغذیه ۱ ۱۰۰۰
۳۱۴۱ شنوایی سنج ها و گفتار درمانگرها ۵ ۱۰۰۰
۳۱۴۲ فیزیوتراپیست ها ۱۹۳ ۱۰۰۰
۳۱۴۳ تراپیستهای شغلی ۲ ۱۰۰۰
۳۲۱۴ درمانگران تنفسی، تزریقات بالینی و فن قلبی ۲ ۱۰۰۰
۳۲۱۵ متخصصین رادیولوژی ۴ ۱۰۰۰
۳۲۱۶ متخصصین سونوگرافی ۸ ۱۰۰۰
۳۲۳۳ بهیاران ۱۲ ۱۰۰۰
۳۲۳۴ مشاغل پیراپزشکی ۲ ۱۰۰۰
۴۰۱۱ استادان و مدرسین دانشگاه ۸۶ ۱۰۰۰
۴۱۵۱ روان شناسان ۳ ۱۰۰۰
۴۲۱۴ معلم ها و دستیاران مهد کودک ۸ ۱۰۰۰
۵۱۲۵ مترجم ها ۱۴ ۱۰۰۰


This page is also available in English