اقوام درجه یک و اقامت در کبک

اقوام درجه یک ساکن کبک و یا اقامت متقاضی در کبک یکی از مواردی است که مهاجر می تواند در روش خوداشتغالی کبک از آن طریق کسب امتیاز نماید.

حداکثر امتیازی که متقاضی می تواند از این روش کسب نماید ۸ می باشد.

اقامت و فامیل در کبک امتیاز
تحصیل در کبک بیش از ۱ ترم تحصیلی ۵ امتیاز
کار کردن در کبک بیش از ۳ ماه ۵ امتیاز
مسافرت تجاری بیش از ۱ هفته ۲ امتیاز
مسافرت تفریحی بیش از ۲ هفته ۱ امتیاز
مسافرت تفریحی بیش از ۳ هفته ۲ امتیاز
اقوام درجه ۱ ساکن در کبک (همسر، فرزند، پدر، مادر، خواهر، برادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ) ۳ امتیاز

بازکشت به صفحه اصلی روش خوداشتغالی کبک.