حداقل دارایی لازم – روش تخصصی فدرال

برای مهاجرت به کانادا تحت گروه متخصصین فدرال، افسر مهاجرت باید با توجه به مدارک ارائه شده قانع شود که متقاضی دارایی کافی جهت استقرار در کانادا را داراست. این دارایی باید بعدا قابل انتقال به کانادا باشد. اگر متقاضی دارای درخواست کار رسمی از کانادا باشد نیازی به نشان دادن این مبلغ در پرونده نمی باشد.

مبلغ مورد نیاز باید برابر یا بیشتر از مبلغ جدول زیر برای تعداد اعضای خانواده باشد.

تعداد اعضای خانواده مبلغ مورد نیاز به دلار کانادا
۱ ۱۲٫۶۶۹
۲ ۱۵٫۷۷۲
۳ ۱۹٫۳۹۰
۴ ۲۳٫۵۴۲
۵ ۲۶٫۷۰۱
۶ ۳۰٫۱۱۴
۷ ۳۳٫۵۲۸

 


This page is also available in English