شرایط مهاجرت به کبک از طریق تخصصی

متقاضیان مهاجرت به کبک از روش تخصصی (Quebec Skilled Worker) متفاوت با دیگر مناطق کانادا ارزیابی می شوند.

متقاضیان روش حرفه و تخصص ( اسکیل ورکر) کبک می بایست تقاضای خود را از طریق ثبت اظهار علاقه در سیستم آریما و تشکیل پروفایل آنلاین به اداره مهاجرت کبک ارسال نمایند.

پرونده های مهاجرتی کبک در دو مرحله بررسی می گردند. در ابتدا پرونده به اداره مهاجرت کبک ارسال شده و پس از قبولی در این بخش برای انجام مراحل انجام آزمایشات پزشکی، بررسی عدم سوء پیشینه و صدور ویزا به اداره مهاجرت کانادا در بخش فدرال ارسال می گردد.

به متقاضیان مهاجرت که در روش تخصصی کبک در مصاحبه مهاجرتی قبول شوند، گواهی CSQ اعطا می شود. این گواهی که توسط اداره مهاجرت کبک صادر می شود به متقاضی این اجازه را می دهد که برای ادامه بررسی پرونده خود و دریافت ویزای مهاجرت، فرم ها و مدارک خویش را به اداره مهاجرت و شهروندی کانادا در بخش فدرال ارسال نماید. متخصصین برای واجد شرایط شدن در روش تخصصی کبک باید با توجه به جدول زیر امتیاز کافی را کسب نمایند. یک مهاجر مجرد باید حداقل ۵۰ امتیاز کسب نماید. برای مهاجران متاهل، حداقل امتیاز ۵۹ امتیاز می باشد.

شایان ذکر است که ارایه مدارک زبان برای اثبات توانایی زبان انگلیسی و فرانسه متقاضی و همسرشان در این روش مانند روش تخصصی فدرال، در ابتدای کار الزامی می باشد با این تفاوت که در روش تخصصی کبک (Quebec Skilled Worker) بیشترین امتیاز به توانایی سطح زبان در مهارت های شنیداری (Listening) و گفتاری (Speaking) تعلق می گیرد و دانش نوشتن (Writing) و خواندن (Reading) هر یک دارای ۱ امتیاز می باشند.

سطح تحصیلات حداکثر ۱۴ امتیاز
نوع رشته تحصیلی حداکثر ۱۲ امتیاز
سابقه کار حداکثر ۸ امتیاز
سن حداکثر ۱۶ امتیاز
مهارت زبان فرانسه حداکثر ۱۶ امتیاز
مهارت زبان انگلیسی حداکثر ۶ امتیاز
داشتن خانواده درجه یک در کبک حداکثر ۳ امتیاز
سکونت در کبک حداکثر ۵ امتیاز
سطح تحصیلات همسر حداکثر ۴ امتیاز
نوع رشته تحصیلی همسر حداکثر ۴ امتیاز
سن همسر حداکثر ۳ امتیاز
مهارت زبان فرانسه همسر حداکثر ۶ امتیاز
درخواست کار معتبر حداکثر ۱۰ امتیاز
فرزند حداکثر ۸ امتیاز
خودکفایی مالی یک امتیاز

هزینه درخواست نامه جهت مهاجرت به کبک از طریق تخصص در سال ۲۰۱۹ برای متقاضی اصلی  ۷۹۸ $ کانادا، برای همسر، فرزندان و یا هر همراه دیگری ۱۷۱ $ کانادا می باشد. همچنین بعد از قبولی در مصاحبه کبک، متقاضی ملزم به پرداخت هزینه های دولت فدرال کانادا می باشد.

اگر مایل به بررسی شرایط فردی خویش برای مهاجرت به استان کبک از طریق تخصصی کبک می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت و یا تماس با یکی از دفاتر بانیان سعادت از واجد شرایط بودن خود در این روش و دیگر روش های مهاجرتی آگاه گردید.

متقاضیان متخصص، همچنین می توانند از روش های مهاجرتی نیروی متخصص فدرال و یا خود اشتغالی فدرال اقدام نمایند.

اطلاعات جامع دربارۀ استان کبک


This page is also available in English