روش اسپانسری همسر جهت مهاجرت به کانادا

روش اسپانسری همسر به شهروندان و افراد مقیم کانادا این امکان را می دهد که برای آوردن همسر خود به کانادا اقدام نمایند.

روش اسپانسری همسر از زیر مجموعه های روش های اسپانسرشیپ می باشد. در این روش یک شهروند یا مقیم کانادا می تواند برای همسر خود درخواست اقامت دایم کانادا نماید. شرایط هم فرد داخل کانادا (فرد اسپانسر کننده) و هم همسر او (فردی که اسپانسر می شود) توسط اداره مهاجرت کانادا بررسی شده و پس از قبولی ویزای مهاجرت صادر می شود.

روش اسپانسری همسر به دو بخش تقسیم می شود:

  • همسر مقیم کانادا اقدام می کند که اسپانسر همسر خود شود
  • همسر فرد اسپانسر کننده اقدام می کند که اقامت کانادا را کسب نماید

همسر متقاضی در کانادا بايد دارای شرايط زير باشد :

  • دارا بودن حداقل ۱۸ سال سن
  • شهروند كانادايي (Citizen) يا داراي اقامت دائم (Permanent Resident) باشد.اگر فرد اسپانسر کننده اقامت دایم کانادا را داشته باشد و هنوز سیتیزن نشده باشد، باید تمام طول پروسه پرونده را در کانادا بماند ولی افراد سیتیزن می توانند در طول پروسه در کنار همسرشان خارج از کانادا باشند و در زمان قبولی به همراه همسرشان وارد کانادا شوند.
  • شرايط فرد اسپانسر را داشته باشد.

پرونده فرد اسپانسر کننده در کانادا بررسی شده و اگر شرایط اسپانسر کردن همسر خویش را داشت سپس پرونده برای بررسی فرد اسپانسر شده به دفتر ویزای مربوطه ارسال می شود. این دفتر ویزا برای افراد مقیم ایران سفارت کانادا در آنکارا می باشد.

زمان بررسی پرونده های اسپانسری همسر برای ایرانیان معمولا بین۹ تا ۱۲ ماه می باشد. ۲ ماه از این زمان معمولا به بررسی پرونده فرد اسپانسر کننده می گذرد و بقیه زمان، جهت بررسی توسط سفارت کانادا در ترکیه می باشد.

اگر مایل به بررسی شرایط فردی خویش از طریق اسپانسری همسر هستید، می توانید با تماس با یکی از دفاتر مهاجرتی در کانادا از واجد شرایط بودن خود در این روش آگاه گردید.


This page is also available in English