شرایط اسپانسر

اسپانسر علاوه بر اینکه باید یک شهروند کانادایی باشد، شرایط زیر را نیز باید احراز کند:

 • اسپانسر باید توانایی مالی خویش را برای تأمین نیازهای اولیه و اصلی متقاضی و خانواده اش نشان دهد. (اگر خود متقاضی قادر به تأمین آن نباشد) :
  • خواراک ، پوشاک، مسکن و دیگر نیازهای روزمره زندگی
  • مراقبت های بهداشتی که تحت پوشش خدمات بهداشت عمومی نمی باشد ولی برای تمام شهروندان کانادا موجود است.
 • اسپانسر باید آماده امضای قرارداد با مراکز زیر باشد:
  • با دولت کانادا یا کبک که بدینوسیله موافقت می کند تا نیازهای بالا را برای مدت مشخص شده تامین کند.
  • با فرد متقاضی (اگر بالاتر از 22 سال بوده و سالمند نباشد) که بدینوسیله اسپانسر متعهد می گردد تا فرد (یا افراد ) اسپانسر شده را برای دوره مشخص حمایت کرده و شخص اسپانسر شده (متقاضی) تعهد می دهد که تلاش خود را برای مستقل شدن انجام دهد.
 • اسپانسر باید یکی از شرایط زیر را داشته باشد:
  • در حال حاضر ساکن کانادا باشد. یا
  • شهروند کانادایی که همسر یا فرزند خود را اسپانسر می کند، باید تعهد نماید، در زمانی که متقاضی به عنوان شهروند دائم وارد کانادا می شوند در کانادا اقامت داشته باشد.

در ضمن اسپانسر باید حداقل ۱۸ سال داشته باشد، زندانی ، ورشکسته و یا تحت پیگرد نباشد.


This page is also available in English