سن – روش تخصصی نووااسکوشیا

سن یکی از عوامل تعیین کننده صلاحیت متقاضی توسط ماموران اداره مهاجرت نووااسکوشیا می باشد.

برای مهاجرت به کانادا در روش تخصصی نووااسکوشیا، سن حداکثر ۱۲ امتیاز دارد که به صورت زیر محاسبه می شود:

سن متقاضی امتیاز
۱۸ سال یا کمتر ۰ امتیاز
۱۸ سال تا ۳۵ سال ۱۲ امتیاز
۳۶ سال ۱۱ امتیاز
۳۷ سال ۱۰ امتیاز
۳۸ سال ۹ امتیاز
۳۹ سال ۸ امتیاز
۴۰ سال ۷ امتیاز
۴۱ سال ۶ امتیاز
۴۲ سال ۵ امتیاز
۴۳ سال ۴ امتیاز
۴۴ سال ۳ امتیاز
۴۵ سال ۲ امتیاز
۴۶ سال ۱ امتیاز
۴۷ سال و بیشتر ۰ امتیاز