سازگاری با محيط نووااسکوشیا – روش تخصصی نووااسکوشیا

سازگاری یکی از ۶ اصل ارزیابی متقاضی توسط اداره مهاجرت نووااسکوشیا در کانادا می باشد. امتیازات این اصل بر اساس توانایی متقاضی جهت استقرار در این استان کانادا و تامین هزینه های خود محسوب می شود.

جزئیات امتیاز بندی بخش سازگاری با محیط به شرح جدول زیر می باشد:

سازگاری با محیط نووااسکوشیا امتیاز
دانش زبان انگلیسی همسر ۵ امتیاز
حداقل یک سال کار قانونی تمام وقت در نووااسکوشیا ۱۰ امتیاز
سابقه تحصیلی متقاضی در نووااسکوشیا ۵ امتیاز
سابقه تحصیلی همسر در نووااسکوشیا ۵ امتیاز
امتیاز دعوتنامه کاری از این استان ۵ امتیاز
فامیل درجه یک بالای ۱۸ سال در نووااسکوشیا ۵ امتیاز