سوالهای متداول در مورد مهاجرت از روش خویشاوندی و ازدواج

چه کسی می تواند واجد شرایط استفاده از برنامه خویشاوندی کانادا باشد؟

اقوام نزدیک شهروندان کانادا و کسانی که دارای اقامت دائم هستند. به طور دقیق تر کسی که می خواهد از این روش استفاده کند باید اقوام نزدیک در کانادا به شرح زیر داشته باشد:

 • همسر
 • والدین ، پدربزرگ و یا مادربزرگ و فرزندان وابسته به آنها
 • فرزند وابسته
 • فرزند خوانده زیر 18 سال
 • اقوام دیگر در صورتی که متقاضی هیچ اقوامی که در بالا ذکر شده است را در کانادا نداشته باشد

چه کس دیگری می تواند در درخواست فرد اسپانسر شده جای گیرد؟

افراد زیر می توانند برای دریافت ویزا در درخواست فرد اسپانسر شده جای گیرند:

 • همسر
 • فرزند وابسته
 • فرزند وابسته همسر
 • فرزند وابسته به فرزند وابسته
 • فرزند وابسته به فرزند وابسته همسر

” فرزند وابسته ” به چه معنی است؟

 • در زمان درخوست برای اقامت در کانادا فرزند زیر 22 سال و مجرد باشد(و در هنگام ورود به کانادا مجرد باشد)
 • با هر سن و وضعیت تاهل برای دانشجوی تمام وقت که از لحاظ مالی از سن قبل از 22 سالگی به خانواده وابسته بوده است. ( یا از زمانی که قبل از 22 سالگی همسر کسی شده باشد.)
 • قبل از 22 سالگی بدلیل معلولیت از لحاظ مالی وابسته به خانواده باشد.

This page is also available in English