روش تخصصی آلبرتا

روش مهاجرت تخصصی آلبرتا از زیر مجموعه های مسیر ورود پیشتاز و یا همان Express Entry می باشد. از طریق این روش اداره مهاجرت استان آلبرتا می تواند افرادی را که وابستگی قوی به این استان داشته و همچنین تمایل به سکونت دایمی در این استان دارند، را بر اساس معیارهای سطح تحصیلات، سابقه کار، زبان و موارد دیگر انتخاب و اداره مهاجرت کانادا اعلام نماید.

متقاضیان مهاجرت از این روش بر اساس شش معیار ارزیابی می شوند. این معیارهای انتخابی نشانگر این است که آیا متقاضی می تواند برای مهاجرت به کانادا اقدام کند یا خیر. متقاضی جهت دریافت ویزای دائم از این روش نیاز به کسب ۶۷ امتیاز دارد که بر اساس معیار های ذیل امتیازبندی می شود :

استان آلبرتا خود متقاضیان موجود در سیستم ورود پیشتاز را جستجو می کند و به افرادی که شرایط زیر را داشته باشند دعوتنامه ارسال می کند:

 • داشتن پروفایل فعال در مخزن رقابتی ورود پیشتاز یا همان Express Entry
 • ثبت اظهار علاقه برای مهاجرت دایم به استان آلبرتا
 • سابقه کاری در مشاغلی که اهداف توسعه اقتصادی استان را پشتیبانی می کند
 • دارا بودن حداقل رتبه ۳۰۰ در مخزن رقابتی ورود پیشتاز

اداره مهاجرت استان آلبرتا به افرادی که واجد شرایط باشند دعوتنامهٔ اقدام ارسال می کند. در این دعوتنامه از متقاضی در خواست شده که برای  روش تخصصی آلبرتا به صورت آنلاین اقدام نماید. اگر پرونده متقاضی مورد قبول استان آلبرتا قرار گیرد، متقاضی گواهی نامزدی استان را دریافت کرده و می توانند مدارک خود را جهت مهاجرت به کانادا به اداره مهاجرت ارسال نمایند.

فاکتورهایی که می توانند شانس انتخاب شدن متقاضی را توسط آلبرتا کاهش دهند:

 • اگر از مدت زمان اعتبار پروفایل ورود پیشتاز تنها ۳ ماه باقی مانده باشد
 • اگر سابقه متقاضی در یکی از مشاغل زیر باشد
  • مشاغلی که در لیست مشاغل با دستمزد بالا و یا دستمزد پایین استان آلبرتا باشند
  • مشاغلی که در لیست مشاغل غیرقابل قبول استان آلبرتا باشند.
  • مشاغلی که حجم بالایی پرونده در انتظار بررسی در سیستم مهاجرتی استان آلبرتا داشته باشند.

اگر مایل به بررسی شرایط فردی خویش از طریق نیروی متخصص فدرال می باشید، می توانید با پر نمودن فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا و یا تماس با  دفتر بانیان سعادت از واجد شرایط بودن خود در این روش و دیگر روش های مهاجرتی آگاه گردید.