مقایسه روشهای تجاری استان های خاص

روشهای بیزینسی استانهای خاص جهت مهاجرت به کانادا در یک نگاه

در این بخش مقایسه ای بین روشهای بیزینسی استان های خاص، جهت مهاجرت به کانادا انجام شده است.

مانیتوبا بریتیش کلمبیا ساسکاچوآن نیوبرانزویک
دارایی خالص ۳۵۰,۰۰۰ $ ۴۰۰,۰۰۰ $ ۳۵۰,۰۰۰ $ ۳۰۰,۰۰۰ $
مبلغ ودیعه ۱۰۰,۰۰۰ $ ۱۲۵,۰۰۰ $ ۷۵,۰۰۰ $ ۷۵,۰۰۰ $
مبلغ سرمایه گذاری پس از ورود به کانادا ۱۵۰,۰۰۰ $ ۲۰۰,۰۰۰ $ ۱۵۰,۰۰۰ $ ۱۲۵,۰۰۰ $
(سابقه مدیریتی و یا سهام داری (حداقل ۳ سال ۲ سال ۳ سال ۲ سال
هزینه بررسی پرونده توسط دولت استانی ۲,۵۰۰ $ ۳,۰۰۰ $ ۲,۵۰۰ $ $۲٫۰۰۰
طول پروسه مهاجرت ۲ سال ۱ سال ۲ سال ۲ سال


This page is also available in English