مهاجرت به آلبرتا - استانهای خاص

اگر به فکر مهاجرت به “کالگری” ، “ادمونتون” یا هر شهر دیگر در البرتا هستید، برنامه انتخابی استانی (PNP) آلبرتا را در نظر داشته باشید.
تحت برنامه انتخاب استانی آلبرتا می توان از دو جهت واجد شرایط شد:

از طریق کارفرما :

برای واجد شرایط شدن از این طریق، متقاضی باید یک پیشنهاد کاری معتبر از کارفرمای ساکن آلبرتا داشته باشد و طبق یکی از گروه های زیر باشد:

 • گروه فرصتهای شغلی آلبرتا

  • متقاضی درحال حاضر در استان آلبرتا سکونت داشته باشد.
  • متقاضی باید تحصیلات رسمی و یا آموزش تخصصی مورد نیاز شغل پیشنهادی را داشته باشد.
  • پیشنهاد کار از کارفرمایی در آلبرتا داشته که مربوط به شغلی تخصصی باشد.
 • گروه فارغ التحصیلی بین المللی

  • فارغ التحصیل بین المللی باید یک مدرک تحصیلی بالاتر از دیپلم دبیرستان از یک مؤسسه علمی  تایید شده در آلبرتا داشته باشد.
  • سابقه کاری حداقل ۶ ماه برای کارفرمایی در استان البرتا داشته که مربوط به شغلی تخصصی باشد.
  • متقاضی باید تحصیلات رسمی و یا آموزش تخصصی مورد نیاز شغل پیشنهادی را داشته باشد.

کشاورز خود اشتغال :

برای استفاده از این روش، متقاضی باید شرایط زیر را داشته باشد:

 • سابقه مدیریت قبلی یا کشاورزی موجود
 • تحصیل، آموزش و سابقه کار لازم جهت توسعه کار کشاورزی پایدار در آلبرتا
 • برنامه تجاری برای توسعه کشاورزی در آلبرتا
 • مدرک دال بر تمایل مؤسسه مالی کانادایی جهت حمایت مالی از برنامه پیشنهادی
 • سرمایه حداقل  ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت ایجاد کار در زمینه کشاورزی
 • حداقل ثروت ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا یا تأییدیه دسترسی به این سرمایه از منابع دیگر

اطلاعات جامع دربارۀ استان آلبرتا


This page is also available in English