مهاجرت به بیریتیش کلمبیا - استانهای خاص

اگر به فکر مهاجرت به “ونکوور” ، “ویکتوریا” و یا هر شهر دیگر در بیریتیش کلمبیا هستید، برنامه انتخابی استان بیریتیش کلمبیا را در نظر داشته باشید.
تحت برنامه مهاجرتی بیریتیش کلمبیا می توان از دو جهت واجد شرایط شد:

روش مهاجرت تجاری و بیزینسی

متقاضیانی که قصد تاسيس یا خرید و توسعه يک بيزينس در بیریتیش کلمبیا را دارند باید کليه شرايط زير را دارا و در یکی از سه روش (مهارت های تجاری، تجارت منطقه ای، پروژه های استراتژیک) واجد شرایط باشند.

 • هدف اصلی از تجارت کسب سود از طریق تولید کالا یا ارایه خدمات می باشد.
 • تجات ایجاد شده باید پایدار باشد.
 • کار ایجاد شده باید با یکی از روش های اقتصادی به بیریتیش کلمبیا سود برساند:
  • افزایش صادرات کالا
  • افزایش ارزش افزوده تولید، فرآیند یا فعالیت منابع اولیه
  • افزایش توریست در بیریتیش کلمبیا
  • افزایش تحقیق، توسعه و فن آوری تجاری
  • خلق رویکردهای نوآورانه برای کارهای سنتی
  • خدمات رسانی به بازار مناطق فاقد خدمات
  • انتقال مهارت، فن آوری و دانش به بیریتیش کلمبیا
 • متقاضیان گروه مهارت های تجاری باید حائز شرایط زیر باشند:

  • حداقل ثروت خالص ۸۰۰٫۰۰۰ $ کانادا
  • حداقل سرمایه ۴۰۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت ایجاد کار قانونی
  • حداقل مالکیت یک سوم یک بیزینس
  • برنامه تجاری حداقل سه کار جدید برای شهروندان کانادایی ایجاد نماید
  • تجربه و مهارت لازم، سابقه تجاری موفق و نقش مدیریتی فعال در یک بیزینس
 • متقاضیان گروه تجارت منطقه ای باید داری شرایط زیر باشند:

  • پروژه تجاری خارج از ونکوور واقع شود
  • حداقل ثروت خالص  ۴۰۰٫۰۰۰ $ کانادا
  • حداقل سرمایه ۲۰۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت ایجاد بیزینسی قانونی
  • حداقل مالکیت یک سوم کار ایجاد شده
  • برنامه تجاری حداقل ۱ کار جدید برای شهروندان کانادایی ایجاد نماید
  • تجربه و مهارت لازم، سابقه تجاری موفق و نقش مدیریتی فعال در یک بیزینس
 • گروه پروژه های استراتژیک

  این روش به شرکت های خارجی این امکان را می دهد تا با ایجاد کار در بیریتیش کلمبیا حداکثر تا ۵ نفر از متخصصین حرفه ای خود را به کانادا بیاورند. شرکت های این گروه باید :

  • حداقل سرمایه گذاری  ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت تاسیس بیزینس
  • ایجاد حداقل سه شغل جدید برای شهروندان کانادایی
  • نشان دهند که متخصصین حرفه ای که همراه متقاضی برای مهاجرت اقدام می نمایند، برای بیزینس پیشنهادی ضروری هستند.
  • ثابت کنند که سابقه ای خوب در فعالیت های تجاری دارند.

روش مشاغل استراتژیک

جهت واجد شرایط شدن در این بخش، متقاضی باید یک پیشنهاد کار از کارفرمای ساکن بیریتیش کلمبیا داشته باشد که هیچ شهروند کانادایی واجد شرایط آن شغل نباشد.
متخصصین در زمینه بهداشت، خصوصاً دکتر، پرستار و ماما از مشاغل مورد نیاز کنونی این استان می باشند. البته دیگر متخصصین بهداشت نیز می توانند شرکت کنند.

اطلاعات جامع دربارۀ استان بیریتیش کلمبیا


This page is also available in English