مهاجرت به پرنس ادوارد

اگر به فکر مهاجرت به Charlottetown  و یا هر شهر دیگر در جزیره پرنس ادوارد هستید، برنامه انتخابی پرنس ادوارد را در نظر داشته باشید.

تحت برنامه انتخابی پرنس ادوارد می توان از یکی از چهار روش زیر اقدام کرد:

روش متخصصین جزیره پرنس ادوارد

متقاضی باید دارای شرایط زیر باشد:

 • از فرم ارزیابی PEI PNP  حداقل ۵۰ امتیاز کسب کند.
 • پیشنهاد کار از جزیره پرنس ادوارد
 • تحصیلات و آموزش منطبق با پیشنهاد کار
 • تسلط به زبان انگلیسی یا فرانسه در صورت نیاز برای کار پیشنهادی
 • قصد اقامت دائم در جزیره پرنس ادوارد

برنامه مالکیت ۱۰۰٪ تجاری و بیزینسی جهت مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • حداقل ثروت خالص ۴۰۰٫۰۰۰ $ کانادا
 • سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت ایجاد یاخرید کار ( ۱۰۰٪ مالکیت )
 • مدیریت این بیزینس در داخل جزیره پرنس ادوارد
 • سپردن مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ $ کانادا به عنوان ضمانت . این مبلغ پس از انجام سرمایه گذاری، اقامت در جزیره پرنس ادوارد و ایجاد کار باز پرداخت می شود.
 • ارایه یک برنامه کاری کامل برای بیزینسی که قصد تاسیس و یا خرید آن را دارید.
 • امضای تعهد نامه جهت اقامت دائم در جزیره پرنس ادوارد
 • سپردن ضمانت ۱۰٫۰۰۰ $ کانادا نزد دولت PEI جهت تضمین یادگیری انگلیسی و یا فرانسه . پس از مصاحبه و تعیین وضعیت خوب زبانی این مبلغ باز پرداخت می شود.
 • دارا بدون بعضی از شرایط زیر:
  • کمتر از ۵۵ سال سن
  • حداقل ۱۲ سال تحصیل و داشتن یک مدرک دانشگاهی
  • توانایی صحبت به زبان انگلیسی یا فرانسوی در مصاحبه
  • دارای سابقه مدیریتی و مالکیت کار مرتبط با اقتصاد PEI

برنامه شراکت تجاری و بیزینسی جهت مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • حداقل ثروت خالص ۴۰۰٫۰۰۰ $ کانادا
 • سرمایه گذاری حداقل مبلغ ۱۵۰٫۰۰۰ $ کانادا جهت ایجاد یاخرید کار ( حداقل یک سوم مالکیت )
 • مدیریت این بیزینس در داخل جزیره پرنس ادوارد
 • سپردن مبلغ ۱۰۰٫۰۰۰ $ کانادا به عنوان ضمانت . این مبلغ پس از انجام سرمایه گذاری، اقامت در جزیره پرنس ادوارد و ایجاد کار باز پرداخت می شود.
 • ارایه یک برنامه کاری کامل برای بیزینسی که قصد تاسیس و یا خرید آن را دارید.
 • امضای تعهد نامه جهت اقامت دائم در جزیره پرنس ادوارد
 • سپردن ضمانت ۱۰٫۰۰۰ $ کانادا نزد دولت PEI جهت تضمین یادگیری انگلیسی و یا فرانسه . پس از مصاحبه و تعیین وضعیت خوب زبانی این مبلغ باز پرداخت می شود.
 • دارا بدون بعضی از شرایط زیر:
  • کمتر از ۵۵ سال سن
  • حداقل ۱۲ سال تحصیل و داشتن یک مدرک دانشگاهی
  • توانایی صحبت به زبان انگلیسی یا فرانسوی در مصاحبه
  • دارای سابقه مدیریتی و مالکیت کار مرتبط با اقتصاد PEI

مهاجرت به جزیره پرنس ادوارد از طریق درخواست اقوام نزدیک

شهروندان ساکن PIE می توانند از دولت PEI  بخواهند تا برای اقوام نزدیک خود اقامت دائم صادر کنند. شهروندPEI برای چنین درخواستی باید شرایط “champion” را داشته باشد:

 • دو سال به عنوان شهروند در PEI  زندگی کرده باشد.
 • دارای درآمد مستمر کافی جهت تامین زندگی خود و وابستگانش
 • عدم سوء سابقه رفتاری

متقاضی مهاجرت توسط در خواست اقوام باید دارای شرایط زیر باشد:

 • قصد زندگی در PEI
 • اقوام نزدیک متقاضی ساکن جزیره پرنس ادوارد باشند
 • درخواست کار در PEI و توانایی کار در PEI
 • دارای سلامت کامل و عدم سوء سابقه

اطلاعات جامع دربارۀ استان جزیره پرنس ادوارد


This page is also available in English