مهاجرت به ساسکچوآن - استانهای خاص

اگر به فکر مهاجرت به رجینا ، ساسکتون و یا هر شهر دیگری در ساسکچوآن هستید، برنامه انتخابی استانی مهاجرت ساسکاچوآن (SIPN) را در نظر داشته باشید.

تحت برنامه ساسکچوآن می توان از ۷ روش زیر اقدام کرد:

مهاجرت به ساسکچوآن از روش کارآفرینی

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • داشتن حداقل دارایی شخصی خالص و مساوی با ۵۰۰٫۰۰۰  $  کانادا.
 • خرید و یا تاسیس بیزینسی در شهر ساسکاتون و رجاینا، به ارزش حداقل ۳۰۰٫۰۰۰ $ کانادا.خرید و یا تاسیس بیزنس در هر شهر دیگری در استان به ارزش حداقل ۱٫۰۰۰٫۰۰۰$ کانادا. متقاضی می بایست که در صورت خرید سهام بیزنس حداقل ۳۳.۳% از سهام بیزنس را مالک باشد.
 • داشتن حداقل ۳ سال سابقه تجاری (صاحبان بیزینس) و یا مدیریتی ارشد در یک شرکت موفق در ۱۰ سال گذشته.
 • دارای سرمایه کافی جهت ایجاد یک کار جدید یا شراکت در ساسکچوآن که متقاضی در آن کار نقش مدیریتی فعال داشته باشد.
 • متقاضی باید دارای یک برنامه کاری بوده که نشانگر تولید کار در ساسکچوآن و کمک ایشان به اقتصاد این استان باشد.
 • حداقل یک سفر جهت بازدید شرکت های صنعتی، مقامات توسعه اقتصادی منطقه ای و دیگر ارگانها به ساسکچوآن داشته باشد.
 • ریز دارائی و قرض های خود را ارائه دهد.
 • امکان مصاحبه وجود دارد.

توجه: در این روش برای متقاضی بعد از قبول شدن پرونده توسط استان ، ویزای کار ۲ ساله صادر می شود. بعد از اجرای شرایط تعیین شده توسط استان، متقاضی می تواند برای اقامت دایم اقدام نماید.

مهاجرت از روش کشاورزی

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • دارای حداقل سرمایه خالص ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا باشد.
 • آماده امضای قرارداد جهت خرید یک زمین کشاورزی یا زمین جهت عملیات جدید کشاورزی باشد.
 • سفر تحقیقاتی الزامی است.
 • نشان دهد که دارای توانایی و دانش کشاورزی می باشد.
 • طرح تجاری خود در زمینه کشاورزی را به استان ساسکچوآن ارایه نماید.
 • گذاشتن مبلغ ۷۵٫۰۰۰ $ کانادا در حساب دولت ساسکچوآن جهت ضمانت (این مبلغ پس از ایجاد کار بدون بهره استرداد می شود).
 • بعد از صدور گواهی نامزدی استانی برای اقامت دایم اقدام خواهد شد.

مهاجرت از روش متخصصین ساسکاچوآن

روش مهاجرت تخصصی ساسکچوآن جهت تامین کمبودهای بازار کار این استان از طریق متخصصین خارجی طراحی شده است.

از طریق این روش اداره مهاجرت استان ساسکچوآن می تواند افرادی را که تمایل به سکونت در این استان را دارند بر اساس معیار های سطح تحصیلات، سابقه کار، زبان و موارد دیگر انتخاب و اداره مهاجرت کانادا اعلام نماید.

متقاضیانی که حداقل امتیاز ۶۰ از ۱۰۰ امتیاز را بتوانند کسب نمایند واجد شرایط اقدام جهت مهاجرت به کانادا از این روش می باشند. متقاضیان همچنین باید حداقل ۱ سال سابقه کار در ۱۰ سال گذشته در یکی از رشته های مورد نیاز استان ساسکچوآن برای سال ۲۰۱۹داشته باشند.

اطلاعات جامع دربارۀ استان ساسکچوآن


This page is also available in English