مهاجرت به ساسکچوآن - استانهای خاص

اگر به فکر مهاجرت به رجینا ، ساسکتون و یا هر شهر دیگری در ساسکچوآن هستید، برنامه انتخابی استانی مهاجرت ساسکاچوآن (SIPN) را در نظر داشته باشید.

تحت برنامه ساسکچوآن می توان از ۷ روش زیر اقدام کرد:

مهاجرت به ساسکچوآن از روش کارآفرینی

«این روش از ابتدای سال ۲۰۱۴ پرونده جدید می پذیرد»

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • داشتن حداقل دارایی شخصی خالص و مساوی با ۳۵۰٫۰۰۰  $  کانادا.
 • خرید و یا تاسیس بیزینسی در ساسکچوآن، به ارزش حداقل ۱۵۰٫۰۰۰ $ کانادا.
 • داشتن حداقل ۳ سال سابقه تجاری (صاحبان بیزینس) و یا مدیریتی ارشد در یک شرکت موفق.
 • گذاشتن مبلغ ۷۵٫۰۰۰ $ کانادا در حساب دولت ساسکچوآن جهت ضمانت ایجاد و یا خرید یک بیزینس در ساسکچوآن. (این مبلغ پس از ایجاد کار بدون بهره استرداد می شود.)
 • دارای سرمایه کافی جهت ایجاد یک کار جدید یا شراکت در ساسکچوآن که متقاضی در آن کار نقش مدیریتی فعال داشته باشد.
 • متقاضی باید دارای یک برنامه کاری بوده که نشانگر تولید کار در ساسکچوآن و کمک ایشان به اقتصاد این استان باشد.
 • حداقل یک سفر جهت بازدید شرکت های صنعتی، مقامات توسعه اقتصادی منطقه ای و دیگر ارگانها به ساسکچوآن داشته باشد.
 • ریز دارائی و قرض های خود را ارائه دهد.

توجه: تاسیس بیزینس باید حداکثر تا ۲ سال پس از ورود متقاضی به ساسکچوآن انجام شود. در صورت عدم تاسیس و یا خرید بیزینس در ۲ سال اول، مبلغ ۷۵٫۰۰۰ $ ودیعه متقاضی توسط دولت ساسکچوآن برداشته شده و اجازه اقامت دائم به متقاضی داده می شود. در این روش نیازی به دانش زبان وجود ندارد.

مهاجرت از روش کشاورزی

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • دارای حداقل سرمایه خالص ۵۰۰٫۰۰۰ $ کانادا باشد.
 • آماده امضای قرارداد جهت خرید یک زمین کشاورزی یا زمین جهت عملیات جدید کشاورزی باشد.
 • از ۲ سال قبل تا لحظه عقد قرارداد خرید زمین، از ساسکچوآن بازدید کرده باشد.
 • نشان دهد که دارای توانایی و دانش کشاورزی می باشد.

همچنین این روش دارای بخشی برای کشاورزان جوان می باشد که باید شرایط زیر را دارا باشند:

 • سن متقاضی کمتر از ۴۰ سال باشد.
 • دارای حداقل سرمایه خالص ۳۰۰٫۰۰۰ $ کانادا باشد.
 • دارای حداقل ۳ سال سابقه مدیریت ویا اداره زمین کشاورزی باشد.
 • طرح تجاری خود در زمینه کشاورزی را به استان ساسکچوآن ارایه نماید.
 • قبل از ارسال پرونده از استان ساسکچوآن دیدن کند و شرایط این استان را بر اساس طرح تجاری خود بررسی نماید.

مهاجرت از روش متخصصین ساسکاچوآن

برای واجد شرایط شدن در این روش، متقاضی باید پیشنهاد کاری از یک کارفرما در ساسکچوآن را با یکی از شرایط زیر داشته باشد:

 • سمت تخصصی / حرفه ای / مدیریتی
 • کارگری که با مجوز کار موقت به مدت حداقل ۶ ماه در ساسکچوآن کار کرده باشد.

مهاجرت از روش راننده کامیون مسیرهای طولانی

متقاضی باید دارای شرایط زیر باشد:

 • از یک شرکت حمل ونقل در ساسکچوآن پیشنهاد کار موقت داشته باشد.
 • مجوز کار در کانادا را کسب کند.
 • گواهینامه معتبر کامیون منطبق با کلاس 1A ساسکچوآن را داشته باشد.
 • حداقل دو سال سابقه رانندگی کامیون داشته باشد.
 • قادر به سفر به آمریکا باشد ( در صورت نیاز کارفرما).
 • انگلیسی به اندازه کافی بداند.

مهاجرت از روش متخصصین بهداشت

متقاضی این روش باید دارای شرایط زیر باشد:

 • با مجوز موقت کار در ساسکچوآن مشغول به کار باشد.
 • پیشنهاد کار دائم تمام وقت داشته باشد.

مهاجرت از روش دانشجویی

متقاضی روش تحصیلات فوق لیسانس و دکترا باید دارای شرایط زیر باشد:

 • باید حداقل یک سال تمام وقت در یکی از دانشگاه های ساسکچوآن تحصیل کرده باشد و فارغ التحصیل شده باشد.
 • در کمتر از ۲ سال پس از فارغ التحصیلی اقدام نماید.
 • در نظر داشته باشد که در ساسکچوآن اقامت کند و یکی از شرایط زیر را دارا باشد:
  • به مدت حداقل ۶ ماه نزد یک کارفرمای ساسکچوآنی کار کرده و یا در حال حاضر دارای درخواست کار از این استان باشد
  • دارای همسری باشد که در حال حاضر دارای شغلی تمام وقت در این استان می باشد
  • دارای دارایی کافی جهت تامین خود و خانواده خویش می باشد (۱۰٫۰۰۰ $ برای متقاضی و ۲٫۰۰۰ برای هر یک از همراهان)

متقاضی روش تحصیلات بالای دیپلم باید دارای شرایط زیر باشد:

 • باید حداقل یک سال تمام وقت در یکی از مؤسسه های آموزش عالی کانادا تحصیل کرده باشد و مدرک خود را دریافت کرده باشد.
 • به مدت حداقل ۶ ماه برای یک کارفرما در ساسکچوآن با مجوز کار بعد از فراغت از تحصیل کار کرده باشد.
 • از یک کارفرمای این استان پیشنهاد کار تمام وقت دائم داشته باشد.

اطلاعات جامع دربارۀ استان ساسکچوآن


This page is also available in English