سوالهای متداول در مورد مهاجرت از طریق تخصصی کبک

تفاوت روش تخصصی کبک و روش تخصصی فدرال چیست؟

طبق توافقنامه ای که بین دولت استان کبک و دولت مرکزی کانادا (دولت فدرال) امضا شده است، استان کبک می تواند بر اساس نیاز های شغلی این استان، سیستم مهاجرتی خود را طراحی کرده و اقدام به پذیرش مهاجر نماید. امتیاز بندی و قوانین روش تخصصی کبک به طور کامل متفاوت نسبت به روش فدرال می باشد. با این همه افرادی که از روش تخصصی کبک اقدام می نمایند پس از قبولی در این مرحله باید پرونده خود را به اداره مهاجرت بخش فدرال ارسال نمایند تا ‍پس از بررسی عدم سو‌ء پیشینه و انجام معاینات پزشکی، ویزای آن ها صادر گردد.

آیا در صورت عدم دانش زبان فرانسه می توان از روش حرفه و تخصص کبک اقدام کرد؟

بله، سیستم مهاجرتی کبک بر اساس امتیاز بندی بوده و در صورت کسب امتیازات لازم حتی بدون دانش زبان فرانسه امکان قبولی وجود دارد. ولی باید توجه داشت که به دلیل امتیاز بالایی که زبان فرانسه در سیستم مهاجرتی تخصصی کبک دارد، کسب حدنصاب قبولی بدون دانش فرانسه دشوار است.

مرحله بعدی پس از قبولی در مصاحبه مهاجرتی کبک چه می باشد؟

پس از قبولی در کبک پرونده فقط برای بررسی سوء پیشینه متقاضی و همراهان و انجام معاینات پزشکی به بخش فدرال ارسال شده و در صورتی که مشکلی در این بخش وجود نداشته باشد، ویزای اقامت دایم صادر می گردد.

چه کسانی در پرونده مهاجرتی من در روش تخصصی کبک می توانند قرار می گیرند؟

همسر و فرزندان تحت سرپرستی شما


This page is also available in English