روش استان های خاص

برنامه انتخاب استاني به استانها اين اجازه را مي دهد تا اشخاصي را كه مي خواهند به استان خاصی در كانادا مهاجرت كنند ، انتخاب كند .
نامزدهاي استاني معمولا با توجه به توانايي كمك آنها به رشد اقتصادي استان انتخاب مي شوند .معمولا ، ولي نه هميشه ،‌نامزد بايد مورد نياز يكي از كارفرماهاي مقيم آن استان باشد .

اكثر استانهاي كانادا در اين برنامه شركت مي كنند . استانهاي شركت كننده با CIC قرارداد امضا مي كنند تا استانها بتوانند مستقيما مهاجري را كه واجد شرايط آنهاست انتخاب كنند .
متقاضيان اين برنامه ابتدا بايد به استاني كه قصد اقامت دارند درخواست نمايند .

نامزد ابتدا بايد قبل از ارسال درخواست جهت مهاجرت به كانادا يك گواهي انتخاب استاني از استان مربوطه دريافت كند . بعد از اينكه استان نامزد را قبول كرد ، درخواست جداگانه اي بايد به اداره مهاجرت كانادا جهت اخذ اقامت دائم تنظيم شود .
استان كبك كه شهر منتريال در آنجا قرار دارد در اين برنامه شركت ندارد . به جاي آن استان كبك طي توافقنامه اي معيار انتخابي خود را جهت اعطاي اقامت بنا كرده است .
استان انتاريو كه شهرهاي تورنتو و اتاوا در آنجا قرار دارند در اين برنامه شركت ندارند . مهاجراني كه قصد اقامت در اين شهرها را دارند بايد از طريق برنامه هاي ديگر جهت اخذ ويزاي دائم اقدام كنند .
جهت كسب اطلاعات بيشتر در اين زمينه قسمت پرسش و پاسخ  سايت را ملاحظه فرماييد .


This page is also available in English